På vilket sätt hjälper SLU, Skogsfakulteten till efter den stora stormen?

Frågeställare: 
Peter Hansson
Besvarades av: 
Åke Lindelöw, Institutionen för entomologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala, Ivar Palo Skogsfakulteten och SkogsSverige
tuesday, %e january, 2005
Fråga: 
Hej! Efter stormfällningen som drabbade södra Sverige i helgen har landet ett stort och resurskrävande arbete framför sig. Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, Näringsdepartementet och till och med Kung Carl XVI Gustaf har varit på plats i katastrofområdet för att bilda sig en uppfattning om läget. Planer på hur den här situationen kommer att lösas håller på att upprättas i nuläget. Min fråga är således: Vad gör Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsfakulteten i denna frågan. Här borde ju finnas mkt expertkunskaper som kan utnyttjas på nationell basis, men i dagsläget kan jag ej finna några pressmeddelande etc. från SLU:s sida. Nu borde ju alla resurser som finns tillgängliga i vårt land som "ska vara världsledande på skogssidan" sättas in och detta omgående.
Svar: 
Hej Peter! SLU:s forskare är i högsta grad inblandade, men det märks kanske inte så mycket i form av pressmeddelanden. Dem står andra för. En mycket viktig resurs som SLU har erbjuda är hög kompetens om svamp och insektshärjningar, samt vad som kan göras för att förhindra spridning av svampar och insekter till den kvarvarande skogen. Entomologerna förbereder just nu fakta och information som distribueras via SKOGEN, SkogsEko samt LAND Skogsbilagan. Entomologernas hemsida kommer att fyllas ut successivt med mer fakta. Centrala skogsskyddskommitten (Skogsstyrelsen, Forskningen och näringen) träffas i Jönköping 4/2 för att dra upp riktlinjer för hur problemen ska hanteras i praktiken. LRFSkogsägarna, Södra med flera samråder med SLU-forskare. Här hittar du information från skogsentomologerna på SLU http://www.entom.slu.se/misc/stormen2005.htm http://www-skogsskada.slu.se/MiPub/Sida/SkSk/SkogsSkada.jsp http://www.slu.se/page.cfmpage=135&Nyheter_ID=2789&FunktionID=20 Samt från SUFOR http://www.sufor.nu/Webbsidor/Stormfallning2005.htm Mvh Åke Lindelöw Skogsentomolog Ivar Palo Skogsfakulteten och SkogsSverige