Hur ska jag behandla mitt gamla vårdträd?

Frågeställare: 
Mats Karlsson
Besvarades av: 
Ann Dolling
friday, %e november, 2004
Fråga: 
Min fråga gäller ett gammalt vårdträd Trädet är en bok som är ca 70 cm i diameter i brösthöjd, stammen saknar i princip grenar upp till ca 7 meters höjd. De grenar som finns ovanför 7 meters höjd böjer sig ner mot marken där de sedan går ut horisontellt. I höstas gick en grov gren (ca 35 cm diameter) av och i går var det två grenar (ca 25 cm diameter) som gick av. Inga av grenarna var det röta i utan de var helt friska.Vi tror att hela trädet kommer att brytas ner om vi inte gör något nu. Vad kan vi göra för att stoppa ”grenfallet”? Kan man hamla trädet?
Svar: 
Hej Mats! Jag tycker inte att du ska göra något alls åt ditt träd förutom att jämna till grenarna som har gått av. Att grova grenar går av på gamla träd är något man får räkna med vid storm eller vid högt snötryck. Jag tror inte att ditt träd kommer att brytas ned totalt men någon gren kommer att gå av då och då.