Vad var det som förorsakade förändringarna i årsringarna hos en trissa som varit med om ett meteoritnedslag i Sibirien?

Frågeställare: 
Olle Corfitsson
Besvarades av: 
Mats Niklasson, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
thursday, %e august, 2004
Fråga: 
Jag var på ett studiebesök på Råöobservatoriet för några år sedan. På observatoriet förevisade man en trädskiva med en förändring i årsringarna kring 1908, som påstods hänga ihop med det stora meteoritnedslaget i Sibirien. Så till frågorna: Är det troligt att den trädskiva som man visade har växt i Sverige eller har den kanske växt närmare nedslagsplatsen, vad är det som gjort att det blev en förändring i trädets växt? Kan det bero på stoftnedfall (mineraler) förändrade ljusförhållanden etc. Tyvärr kommer jag inte ihåg om trädet hade växt mer eller mindre.
Svar: 
Hej Olle! Det är samma trissa som jag en gång tittade på och gjorde en utställningstext åt Onsalaobservatoriet. Vi fick några trissor som var insamlade i slutet på 80-talet av en svensk expedition av astronomer. Jag skickar med texten jag gjorde (se nedan). Det kan rent av vara samma text som du såg på observatoriet. När meteoriten exploderade någon km upp (endast stoft blev kvar) fälldes skogen under i en fjärilsliknande form över många kvadratkilometer. De proven jag tittade på (och som du såg på observatoriet) har troligen stått i utkanten där trädöverlevnaden var större. En gran hade reagerat på friställning. En lärk hade närapå dödats av smällen. Granen har förmodligen (jag samlade ej in provet!)gynnats av att kringstående träd dött. Lärkprovet visar på att toppen på trädet hastigt brutits av, det mesta av barrmassan har förlorats, men trädet har ändå överlevt och sakta återhämtat sig. Inne i 1908 års årsring (vid skadetillfället) kan man tydligt se att trädet, som var mitt i tillväxtsäsongen med kambiedelning av den senare delen av årsringen, abrupt slutar att växa. Man ser också att årsringen inte hunnit bli färdig för säsongen. Skadan har alltså skett ungefär i högsommartid. Nedslaget skedde den 30/6. Tunguska survivors - the catastrophy captured in tree-rings Tree-rings can provide valuable information about the past. These two surviving trees grew close enough to record the dramatic event in their annual rings. The larger tree is a Siberian Spruce (Picea obovata) and the smaller is a Siberian Larch (Larix sibirica). By carefully examining their tree-rings we can see that the two trees were affected in different ways by the explosion. The larch probably lost most of its needles at the time for the explosion - perhaps the top was broken which later may have allowed the rot to develop. The dramatic event is clearly visible as a sudden, substantial decrease in tree-ring widths. The incomplete latewood in the 1908 ring tells us that this took place somewhere in the middle of the vegetation period - this agrees very well with the 30th of June! The spruce was probably less affected by the explosion. The ring of 1908 appears quite normal though there might have been a slightly larger number of resin canals produced than usual. Maybe the spruce was stressed in some way, some branches may have been broken or were the general site conditions changed. However, in the years following 1908 the rings began to get wider and wider. Perhaps some neighbour trees fell over or were top-broken. This would have given the less damaged spruce an advantage in the competition for light, water and nutrients - a "thinning" effect. We can also see very large and dark rings for some years after 1908. These kind of tree-rings, compression wood, have very thick-walled cells and are produced in order to keep the tree upright after it has been tilted sidewards by strong winds or maybe a snow-storm. In this case it is difficult to tell the exact year of tilting. Text: Mats Niklasson Associate Professor in forest history and dendroecology. Southern Swedish Forest Research Centre P.O. Box 49 SE-230 53 Alnarp, Sweden in cooperation with: Onsala Space Observatory 439 00 ONSALA SWEDEN ----------------------------------------------------------- NB.The given information must be regarded as advanced speculations. The tree-rings have not been cross-dated.