Jag undrar om en kalhuggning ur ekologisk synvinkel kan jämföras med en naturlig "katastrof" som skogsbrand eller stormfällning?

Frågeställare: 
Malin i Uppsala
Besvarades av: 
Ann Dolling
monday, %e may, 2004
Fråga: 
Jag undrar om en kalhuggning ur ekologisk synvinkel kan jämföras med en naturlig "katastrof" som skogsbrand eller stormfällning?
Svar: 
Hej Malin! Nej, kalhuggning kan inte jämföras med skogsbrand eller stormfällning. Vid en kalhuggning plockar du ut allt virket ur skogen. Vid en skogsbrand står det kvar döda och halvdöda träd. En del av dessa faller sedan omkull och blir liggande i skogen. Vid en stormfällning ligger det också kvar döda träd i skogen. Dessa träd utgör ett viktigt habitat för ett stort antal arter som är beroende eller som gynnas av död ved.