Vad händer med döda träd?

Frågeställare: 
Asta-Margareta
Besvarades av: 
Per Holgén
wednesday, %e october, 2003
Fråga: 
Vad händer med döda träd?
Svar: 
Om inte människan griper in och tar hand om trädet som ved eller annat ändamål så bryts trädet ner (multnar) av svampar, insekter och andra organismer. Hur detta går till och hur lång tid det tar varierar dock med trädslag, klimat, växtplats m.fl. faktorer. En gammal gran som faller till marken i en storm t.ex., bryts ofta ner och blir övervuxen av mossor och annan vegetation relativt fort (några decennier). En död tall kan å andra sidan stå kvar som ett "trädskelett" i hundratals år innan den slutligen faller till marken. Den fortsatta nedbrytningen tar sedan olika lång tid beroende på hur den faller och hur växtplatsen ser ut (fuktighet, bördighet, mm.). Hoppas detta svar gav dig någon klarhet!