Varför planterar man så mycket gran här i sverige?

Frågeställare: 
Hulken
Besvarades av: 
Per Holgén
thursday, %e may, 2002
Fråga: 
Varför planterar man så mycket gran här i sverige?
Svar: 
Granen trivs och växer bra i hela Sverige på bättre marktyper. Den ger därför skogsägaren goda inkomster, såvida inga större missöden inträffar t.ex. stormfällningar eller allvarliga insektsangrepp. Massaindustrin är mer eller mindre beroende av en god tillgång av granved och skogsägarna har därför uppmuntrats till att odla gran. Plantskolorna producerar varje år många miljoner granplantor till låga priser. Det är en anledning till att många skogsägare väljer att plantera just gran.