Är det rimligt att kräva stubbehandling med tanke på risken för rotröta?

Frågeställare: 
Johan
Besvarades av: 
Jonas Rönnberg
thursday, %e may, 2002
Fråga: 
Vi skulle igentligen ha avverkat och gallrat några bestånd i vintras men då kom stormarna så dom som skulle göra det hade inte tid så nu undrar jag om det är rimligt att kräva stubbehandling av dom eftersom det lätt blir rotröta nu på våren/sommaren.
Svar: 
Hej Johan! Jodå, att det lätt kan bli rotröta i det kvarvarande beståndet kan vara helt korrekt. För att att ge ett fullständigt svar hade jag dock behövt veta var ditt innehav är beläget i Sverige och vad det är för trädslag. Generellt gäller dock att stubbehandla alla grangallringar vid temperaturer över 5 grader C.