FAQ Stormfällning

Publicerad:
Hur grov kan en asp bli?
Besvarades:
Hur mycket är maxvind för att jobba i skogen?
Besvarades:
Hur stormfasta är tallarna vid strandremsan?
Besvarades:
Vad är ett uppskattat värde för den stormfällda alen?
Besvarades:
Skulle en ek kunna fällas i hård storm?
Besvarades:
Vems blir ansvaret om grannens granar skadar mitt hus vid stormfällning?
Besvarades:
Är det lönt att äga skog i framtiden med tanke på alla stormar?
Besvarades:
Är det risk att trädet spjälkar sig vid delningen vid en storm?
Besvarades:
Vad göra med rotvälta?
Besvarades:
Ett träd som stod precis vid gränsen mellan vår tomt och grannens har blåst ner. Kan vi kolla upp någonstans vem trädet tillhör? I samband med att trädet föll gjordes en liten skada på grannens stupränna. Vem ersätter den?
Besvarades:
När ett träd faller av stormen, faller det i stormriktningen? Har hört att det faller i motsatt riktning eftersom det faller när stormbyn upphör? Kan vara av betydelse om man har träd nära huset!
Besvarades:
Jag undrar hur stor yta (ha) som drabbades av Gudrun. Främst Jönköpings och Kronobergs län.
Besvarades:
Genomsnittsålder för stormfällda ytor efter Gudrun?
Besvarades:
Hur ser egentligen regeringens åtgärdspaket till stormdrabbade skogsägare ut?
Besvarades:
Vilka kemikalier används vid flygbesprutning av stormfälld skog? Vilka skador kan förvaring av virke i dammar orsaka?
Besvarades: