Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Alla skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Aktuellt - Råd om lagfrågor med anledning av stormfällning
Efter en storm väcks många frågor om vilka regler som gäller. Skogsstyrelsen har summerat de lagfrågor som kan bli aktuella för dig som är skogsbrukare eller yrkesverksam inom skogsbruket. Läs här.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna.

 • ”Jag blev handlingsförlamad efter stormen”

  Etiketter: Stormfällning
  Björn Josefssons skog i Hammarland drabbades hårt då stormen Alfrida drog över Åland den 2 januari. Stormen fällde skog motsvarande sju års...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Utbildning bästa botemedlet mot risker efter storm

  Etiketter: Stormfällning
  Branschkunskap. Rätt utbildning är viktigast för att arbeta säkert i skogen, påpekar motorsågsinstruktören Dan Månsson. Nu undervisar han Arbetsmiljöinspektörer som ska ut och granska uppröjningen efter stormen Alfride. / Arbetarskydd
  Läs mer
 • Stormfällda träd över stigar oroar: ”Livsfarligt”

  Etiketter: Stormfällning
  Stormfällda träd som inte har tagits till vara utgör en säkerhetsrisk på flera ställen i Igelbäckens naturreservat. <br /> / Mitt i Stockholm
  Läs mer
 • Fakta för dig som råkat ut för stormfällda träd

  Etiketter: Stormfällning
  På SkogsSverige finns en mängd fakta och information om stormfällning, bl.a både hur du hanterar och motverkar stormfälld skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • 11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

  Etiketter: Stormfällning
  Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag. / Svensk Försäkring
  Läs mer
 • Farofylld skogsröjning i stormens spår

  Etiketter: Stormfällning
  En man på Åland har redan dött under skogsröjning i spåren av stormen Alfrida. Under röjningsarbetet efter stormen Gudrun 2005 miste elva personer livet. / Aftonbladet
  Läs mer
 • Nytt snöoväder riskerar drabba strömlösa

  Etiketter: Stormfällning
  Det annalkande snöovädret över Roslagen kan innebära nya problem för de tusentals som fortfarande är utan ström efter stormen Alfrida. / ATL
  Läs mer
 • Minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av Alfrida

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter skog visar Skogsstyrelsens första övergripande inventering. Hårdast drabbat är Stockholms län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stormen Gudrun blev starten för något nytt

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin. I dag har han förädlat sin teknik för pelletsförbränning så långt att den på ett effektivt sätt kan ersätta olja eller gas vid ångproduktion i kvalificerade tillämpningar. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer

Sidor