Stormfällning

Dyrt, farligt och förödande
Skogen är betydelsefull för många människor både av ekonomiska, miljömässiga och sociala skäl. Därför är det stora värden som står på spel när det blåser kraftigt och skog riskerar att falla. Vindfälld skog är dock något alla skogsägare får räkna med. Även ett ”normalår” utan stora stormar faller flera miljoner kubikmeter virke i landet. Det kan vara enskilda frötallar som inte hunnit bli vindfasta, en lokal storm som stökar till en färsk gallring eller skadade träd som bara behöver lite hjälp av vinden för att ramla. Då och då slår större stormoväder till. Många skogsägare minns stormen Gudrun 2005, och den har följts av större stormar som Per (2007), Dagmar (2011), Simone (2013) och Egon (2015). Längre tillbaks bär skogen spår från stormarna 1969 och 1954, bara för att ta några exempel.

Stormfällning kostar stora pengar för samhället och den enskilde skogsägaren. Det kostar också i hälsa och liv. Arbete i stormfälld skog är bland det mest riskfyllda jobb som finns. I denna stormavdelning har Skogssverige samlat länkar och fakta om stormskador. Det handlar om säkerhet i skogen, om skogsskötsel för att minska stormskadorna, om insektsskador efter stormen, och om hur den skadade skogen ska tas om hand.

Läs mer om stormfällning i undermenyerna till vänster.

 • Stormen Laura fällde 500 000 kubikmeter – ökar risken för granbarkborre

  Etiketter: Stormfällning
  Ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura, visar de första inventeringarna. Värst drabbade är de områden i södra Sverige som samtidigt är högriskområden för granbarkborre. De stormfällda granarna ökar risken för angrepp ytterligare och måste därför tas omhand. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ekopark Halle-Hunneberg drabbad av stormen

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen Ciara slog till mot Sverige under söndagen. Värst drabbades västra Götaland, Halland, Skåne, Öland och Gotland med vindar uppemot 30 meter per sekund. På Sveaskogs mark har Ekopark Halle-Hunneberg påverkats mest. / Sveaskog
  Läs mer
 • Träd som föll i stormen ökar risk för granbarkborre

  Etiketter: Stormfällning
  Stormen som passerade södra Sverige under söndagen bedöms inte ha orsakat några stora skador på skogen, enligt de första bedömningarna. Men de spridda träd som ändå fallit riskerar att öka angreppen av skadeinsekten granbarkborre och behöver därför tas ut ur skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Alfrida öppnade för nya affärsmöjligheter

  Etiketter: Stormfällning
  Det har gått ett drygt år sedan stormen Alfrida drog fram över Norduppland och Roslagen. Som en konsekvens av ovädret finns nu en permanent logistiklösning för export av virke från Mellansverige österut. - Det är nog så att det är ur kris som kreativitet föds, säger Roger B Johansson, marknadschef, MO Syd. / Sveaskog
  Läs mer
 • Femtio år sedan Svealands värsta storm

  Etiketter: Stormfällning
  På fredagen är det på dagen femtio år sedan den värsta stormen på kanske ett sekel drabbade mellersta och östra Svealand. Sex människor dog i de brutala vindarna, som fällde träd motsvarande ett års avverkning. / DN
  Läs mer
 • ”Jag blev handlingsförlamad efter stormen”

  Etiketter: Stormfällning
  Björn Josefssons skog i Hammarland drabbades hårt då stormen Alfrida drog över Åland den 2 januari. Stormen fällde skog motsvarande sju års...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Insektsskador efter stormfällning

  Etiketter: Stormfällning
  Obarkat virke som ligger kvar i skogen löper stor risk att angripas av insekter och blånadssvampar om det inte transporteras ut i tid. Det kan bli en yngelplats för märgborrar (på tall) och granbarkborrar (på gran). När insekterna förökats finns det stor risk att de ger sig på även stående frisk skog. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Utbildning bästa botemedlet mot risker efter storm

  Etiketter: Stormfällning
  Branschkunskap. Rätt utbildning är viktigast för att arbeta säkert i skogen, påpekar motorsågsinstruktören Dan Månsson. Nu undervisar han Arbetsmiljöinspektörer som ska ut och granska uppröjningen efter stormen Alfride. / Arbetarskydd
  Läs mer
 • Stormfällda träd över stigar oroar: ”Livsfarligt”

  Etiketter: Stormfällning
  Stormfällda träd som inte har tagits till vara utgör en säkerhetsrisk på flera ställen i Igelbäckens naturreservat. <br /> / Mitt i Stockholm
  Läs mer
 • Fakta för dig som råkat ut för stormfällda träd

  Etiketter: Stormfällning
  På SkogsSverige finns en mängd fakta och information om stormfällning, bl.a både hur du hanterar och motverkar stormfälld skog. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor