Står hassel emot strålningsvärme?

Jan-Erik Svensson
Svarat av: 
Thomas Thörnqvist
Professor emeritus, Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet

Hej!

Inom smidet används just hassel som skaftämne till vissa verktyg och en av anledningarna skulle vara att det står emot strålningsvärmen så bra. Varför är det så eller är det så? Har hassel speciella egenskaper när det gäller detta ?

Hej Jan-Erik!

Mina kunskaper om användningen av hasselvirke är blygsam. Jag vet dock att man använt hasselvirke till verktygsskaft. Detta gällde sannolikt alla typer av verktyg inte enbart smidesverktyg. Troligen beror det på att hasselvirke är lent att hålla i och att det även är relativt segt. Om det är bättre än något annat virke att stå emot strålningsvärme vet jag däremot inte.

Med vänlig hälsning

Thomas Thörnqvist

1
Publicerad: