Stämmer värdena för granskogen?

Bella Hellman
Svarat av: 
Peter Högberg
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel;

Hej!

Jag undrar om detta stämmer ifall detta kan vara värdena i en granskog PH: 5 Fosfor: 10 Kväve: 2-3 Kalium:1500 MVH?

Hej Bella!

För att ge ett bra svar på din fråga så behöver man mer information. Du behöver berätta vad det är som har pH-värdet 5. Är det marken (och i så fall det översta markskiktet eller djupare ned) eller är det någon annan del av ekosystemet? Vad gäller fosfor, kväve och kalium, så behöver man veta vad värdena gäller (blad, mark, ?) och vilka enheterna är (% ?).

För att ge dig ett exempel. Värden på pH ges oftast för marken och inte för växterna. Ett pH på 5 kan förekomma i markens översta skikt, som består av organiskt material. I granskogar är oftast pH något lägre i det översta markskiktet, men det varierar i huvudsak mellan 4-7 i svenska skogar.

Hälsningar

Peter Högberg, Professor

0
Publicerad: