Stämmer taxeringsvärdet när återplantering inte skett?

Sara Holmer
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Tänker köpa hus där 5ha är skogsmark med taxeringsvärde 660 000kr. Denna skog nertagen och kvar är ungbjörkar, de har inte återplanterat. Så 2 frågor: 1. Stämmer taxeringsvärdet då? 2. Skulle vi få återplanteringsskyldighet om vi köper?

Sara

Hej Sara

Fråga 1) Taxeringsvärdet ska i normalfallet motsvara 75 % av marknadsvärdet. När det gäller skogsmark stämmer taxeringsvärdet sällan. Det beror på att fastighetsägare ofta glömmer eller inte hunnit med att justera taxeringsvärdet i samband med avverkningar. I det här fallet ser det ut som att taxeringsvärdet motsvarar 75 % av vad skogsmarken skulle varit värd med fullvuxen skog på marken. Röjningsskog bevuxen med björk bör inte ha ett riktigt taxeringsvärde på 660 000 kr fr 5 ha.

Fråga 2) Lövträd räknas också som skog och i de flesta fall återbeskogas marken naturligt med lövträd om inte boniteten (växtligheten) är svag. Enligt skogsvårdslagen bör det finnas minst 500 plantor eller stammar per ha. Är medelhöjden över tio meter är kravet på stamantal lägre.

Att tänka på om ni går i köpartankar är att kostnaden för lagfarten beräknas på det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före fastighetsköpet. Skulle ni köpa fastigheten för 500 000 kr och taxeringsvärdet är 660 000 året före köpet så kommer ni att få betala 1,5 % i lagfartsavgift + 825 kr (expeditionsavgift) på taxeringsvärdet istället för på köpeskillingen. I vanliga fall är köpeskillingen högre än taxeringsvärdet men det är inte ovanligt att skogsmark är ”övertaxerat” och påverkar lagfartsavgiften negativt för en köpare.

Med vänliga hälsningar!

Mats Fröjdenstam

0
Publicerad: