Stämmer produktionsprognoserna?

nils.johansson@svsmn.svo.se
Bo Leijon, Inst f skogsskötsel, SLU
I Praktisk Skogshandbok utgiven 1986 finns produktionsprognoser. Jag undrar om dom stämmer? ex. G20, Stamantal ? Svag gallring? Totalprod ? Kan man påstå att optimalt skött G 20 ska prod. 575 m3sk vid 139 år? Tacksam för ett ngt utvikande svar.

Du reagerar säkert för de höga siffrorna. Enligt den tabell du nämner förväntas virkesförrådet vara 575 m3sk/ha vid 139 års ålder. Sådana bestånd är sällsynta i verkligheten. Den skattade totala virkesproduktionen är ännu högre, drygt 660 m3sk. Det motsvarar en genomsnittlig tillväxt av 4.8 m3sk/ha och år. Vi står inför den klassiska frågan vad som är fel, kartan eller verkligheten?

Vi börjar med verkligheten. För det första så är de gamla skogar vi har idag, särskilt på så pass svag mark som G20, sällan "optimalt" anlagda och skötta för maximal volymproduktion. Vi får vänja oss vid att "den nya skogen" kommer att ha betydligt större virkesförråd och högre tillväxt. Då stämmer prognosen bättre. För det andra så stämmer siffran för medeltillväxten rätt väl med resultatet av andra, oberoende tillväxtfunktioner, som för G20 anger en "optimal" produktion mellan 3,8 - 5,2 m3sk/ha och år. Man kan alltså inte avfärda tabellen som orealistisk.

Det är ändå sunt att vara kritisk, det kan ju finnas vita fläckar på kartan. Tillväxtfunktioner avspeglar tillväxtnivån i det datamaterial de är grundade på, i detta fall provytor i jämna, välskötta bestånd. Prognoserna stämmer rätt bra i genomsnitt för den typen av skog. Det är däremot möjligt att funktionerna ger väl höga värden jämfört med faktisk utveckling i "normal" skog, där de småskaliga bonitetsvariationerna kanske är större och bestånden därför mer ojämna, skadefrekvensen antagligen högre m m.

Långa prognoser är alltid osäkra. Modellen arbetar nämligen med framskrivning av beståndsdata i tidssteg, där resultatet från en prognosperiod utgör ingångsdata till nästa prognosperiod. Om en liten avvikelse uppstår "på vägen", så kan felet fortplantas och förstoras med tiden. I det här fallet tror jag att prognosen ger alltför låg naturlig avgång, särskilt när virkesförrådet börjar bli stort. Det beror på att mortaliteten i provytematerialet som prognosfunktionerna grundades på faktiskt var mycket låg och att vi i övrigt har liten kunskap om självgallringen i extremt virkesrika bestånd, eftersom de är ovanliga. Orealistiskt låg självgallring (i kombination med svaga gallringar) leder till att grundyta och stamantal hamnar på för hög nivå, vilket matematiskt genererar en alltför hög förväntad tillväxt i nästa prognosperiod o s v. Ett accelererande fel. Jag skulle vara kritisk till prognoser där grundytan på G20 går över ca 35-40 m2/ha.

Vill du göra egna produktionstabeller? Titta in hos Skogforsk och ladda hem programmet ProdMod2.
Publicerad: