Stämmer det att alkotten inte är en kotte?

Andreas
Svarat av: 
Anders Fries, Forskare FLK vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU

Hej!

Jag har läst att alkotten i strikt mening egentligen inte är en kotte. Intressant, tyckte jag, men förklaringen till varför var jag absolut inte nog initierad för att kunna förstå. Kan ni hjälpa till att stilla min nyfikenhet?

Tack!

Hej Andreas!

Det som bildar alkotten är egentligen ett honhänge som förvedats som på tall och gran, vilket inte sker i de flesta andra lövträd. Det är väl därför den har kommit att kallas kotte.

Bästa hälsningar  

Anders Fries

1
Publicerad: