SkogsSveriges faktasidor

Lär dig mer genom SkogsSveriges faktasidor

Här hittar du SkogsSveriges populäraste faktasidor.

 • Svenska träd – De vanligaste trädslagen är tall och gran, men totalt finns 29 inhemska arter. Många införda trädslag finns naturligtvis i parker och några används vid skogsplantering, till exempel den kanadensiska contortatallen.
 • Beräkna själv – Gör egna beräkningar av virkesförråd i ett bestånd, volym på enskilda träd. Här finns förklaringar till mått och omräkningstal.
 • Massa- och papperstillverkning – Lär dig mer om pappersmassa och hur man tillverkar papper.
 • Stormfällning – Läs om kända stormar, hur du sköter skogen för att motverka stormskador, hur du arbetar säkert i stormskogen m.m.
 • Julgranar – När det börjar lacka mot jul brukar många besöka SkogsSveriges julgranssidor där du bl.a. hittar skötselråd för din julgran.
 • SkogsSverige rapporterar – Här hittar du intervjuer med nyckelpersoner inom skogssektorn och reportage från Skogsnäringsveckan, skogsmässor och andra evenemang.

Mer information om skog hittar du här

 • Skogliga utbildningar och yrken – Här hittar du utbildningsvägar och exempel på skogliga yrken.
 • Så brukas skogen – Idag pratar man om två huvudsakliga skogsbrukssätt, eller skogsskötselsystem: trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk.
 • För skogsägaren – Att äga skog, att sköta skog, anlägga ny skog och säkerhet i skogen.
 • Skogens ekosystemtjänster – Kan definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”.
 • Skogens sociala värden – Enligt Skogsstyrelsen (2013): ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”.
 • Skogsbrand – Den förödande skogsbranden i Västmanland 2014 men också om skogsbrand som naturvård.
 • Bioenergi – Skogen förser oss med förnybar energi, exempelvis skogsbränsle, pellets och flis.
 • Lika villkor – Jämställdhetsarbete inom skogssektorn. Här finner du verktyg och metoder för jämställdhetsarbete på din arbetsplats.
Uppdaterad: