SkogsSveriges faktasidor

Lär dig mer genom SkogsSveriges faktasidor

Här hittar du SkogsSveriges populäraste faktasidor. Innehållet kan ändras beroende på besöksstatistiken.

 • Svenska träd - De vanligaste trädslagen är tall och gran, men totalt finns 45 olika arter, inklusive införda arterna som t ex contortatall.
 • Beräkna själv - Gör egna beräkningar av virkesförråd i ett bestånd, volym på enskilda träd. Här finns förklaringar till mått och omräkningstal.
 • Massa- och papperstillverkning - Lär dig mer om hur pappersmassa och hur man tillverkar papper
 • Stormfällning - Läs om kända stormar, hur du sköter skogen för att motverka stormskador, hur du arbetar säkert i stormskogen m.m.
 • Julgranar - När det börjar lacka mot jul refererar många till SkogsSveriges julgranssidor där du bl.a hittar skötselråd för din julgran.
 • SkogsSverige rapporterar - Här hittar du intervjuer med nyckelpersoner inom skogssektorn och reportage från evenemang som Skogsnäringsveckan, skogsmässor och andra evenemang.

Mer information om skog hittar du här

 • Skogliga utbildningar och yrken - här hittar du utbildningsvägar och exempel på skogliga yrken
 • Så brukas skogen - Idag pratar man om två huvudsakliga skogsbrukssätt, eller skogsskötselsystem: trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk.
 • För skogsägaren - Att äga skog, att sköta skog, anlägga ny skog och säkerhet i skogen.
 • Skogens ekosystemtjänster - Kan definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”.
 • Skogens sociala värden - Enligt Skogsstyrelsen (2013): ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”.
 • Skogsbrand - Den förödande skogsbranden i Västmanland 2014 men också om skogsbrand som naturvård.
 • Bioenergi - Skogen förser oss med förnybar energi, exempelvis skogsbränsle, pellets och flis
 • Lika villkor - Jämställdhetsarbete inom skogssektorn. Här finner du verktyg och metod för jämställdhetsarbete på din arbetsplats.
Uppdaterad: