Skogshistorisk litteratur

Titel Författare Utgivningsår
”Anders Andersson hade eld i sin tjärdal” – en analys av Jonas Åströms dagböcker 1868-1891 Sandberg, Lena 2000
“How long does it take a ritual to build up, to take hold and become standard practice?” - bark peeling in Scandinavia and North America Ahlberg, Lisa 2001
Yxhugg ur Norrbottens rika skogshistoria. Holmberg, Lars-Erik (red.) 1990
Virkesmarknaden igår och idag. Luhr, Fredrik och Wirtén, Stefan 1991
Vegetationsutveckling och brandhistorik i Tyresta under 9000 år – en pollenanalytisk studie av en skvattramtallmyr i Tyresta nationalpark, Södermanland. von Stedingk, Henrik 1999
Vegetation and land-use in the Småland Uplands, southern Sweden, during the last 6000 years Lagerås, Per 1996
Vårt kunskapsskafferi i skogen Widholm, Dag (red.) 2004
Vart är naturen i skärgården på väg? Skogshistoria på Ängesön-Marskär i Stockholms södra skärgård. Ekedahl, Malte 1997
Var 1800-talet ett kritiskt århundrade för Gotlands skogar? Kardell, Lars 1991
Using fire scars and growth release in subfossil Scots pine to reconstruct prehistoric fires Lageard, J.G.A., Thomas, P.A. & Chambers, F.M. 2000
Using a spatially precise approach to analyse the occurrence of Usnea longissima in relation to present and past stand structure – a case study in boreal Scandinavia. Josefsson, Torbjörn 2004
Urskogen med de stämpelbläckade gammeltallarna - en skogshistorisk tolkning av Brännlidens naturreservat Lidman, Linus 2003
Untra - landskapsekologisk historia vid nedre Dalälven 1700-1996 Grundén, Niklas 1997
Trees for food – a 3000 year record of subartic plant use Östlund, L., Bergman, I. & Zackrisson, O. 2004
Tolvmilaskogen. Om svedjefinnarna i Skandinaviens skogar. Sundén-Cullberg, Ann 2000
Tjära, barkbröd och vildhonung Larsson, Lars-Olof m.fl. 1996
Timmerhästens bok Ryd, Yngve 1991
Till synes orörd skog – naturvärden och kulturhistoria i Rekadalen under 400 år. Sivertsson, Kristoffer 2005
The vegetation history of a coastal stone-age and iron-age settlement at 70°N, Norway Jensen, Christin 2004
The use of plants as regular food in ancient subartic economies: a case study based on sami use of scots pine innerbark Bergman, I., Östlund, L. & Zackrisson, O. 2004
The post-glacial history of vegetation and agriculture in the Luleälv river valley Segerström, Ulf 1990
The origin of present forest composition and pattern in southern Sweden. Lindbladh, M. och Bradshaw, R. 1998
The late Holocene history of beech Fagus sylvatica and Norway spruce at stand-scale in southern Sweden Björkman, Leif 1996
The Holocene spread of spruce in Scandinavia Giesecke, Thomas 2004
The history and transformation of a Scandinavian boreal forest ... Östlund, L., O. Zackrisson & A.-L. Axelsson 1997
The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the Åre area – a follow-up of the macrofossil finds on Mount Åreskutan. Ek, Lars-Göran 2004
Svenskarna och Skogen, Del 2 – Från baggböleri till naturvård Kardell, Lars 2003
Svenskarna och Skogen, Del 1 – Från ved till linjeskepp Kardell, Lars 2003
Svedjebruk och röjningsbränning i norden Larsson, Bo (red.) 1995
Stockbanan – en historik över trästockbanan mellan sjön Hyn till sjön Spaksjön i Svärdsjö socken Dalarna Magnusson, Lars 1999
Skogsmarksutnyttjande på Älvdalens kronopark före 1870 - en kulturhistorisk beskrivning och analys Nilsson, Maria 2004
Skogsliv. Kulturella proseccer i nordiska skogsbygder. Kaldal, I., Johansson, E., Fritzbøger, B. och Snellman, H. (red.) 2000
Skogsliv Backström, Olof och Bo-Göran 1989
Skogslandskapen – en förändringsprocess Falk, Erik 2001
Skogshistoriska studier i Skelleftetrakten – sex uppsatser om Skellefteskogens och den tidiga skogsindustrins historia André, Per 1998
Skogshistorisk tidskrift nr 7 Edlund, L., Jämthagen, S. och Almén, B. (red.) 1997
Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika Pettersson, R 1999
Skogshistoria och skogspolitik under 100 år i Sverige Ekelund, Hans och Kihlblom, Dag 1996
Skogsdynamik och arters bevarande Niklasson, Mats & Nilsson, Sven G. 2005
Skogsbruk förr och nu Jakobsson, Vejne 2002
Skogsbristen i Smålands bruksskogar – en studie av träkolsförbrukning vid Storebro Bruk 1793-1850. Hedström, Ida 2005
Skogens Skördemän – Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal Persson, Bo 1991
Skogens roll i svenskt näringsliv Carlgren, W 1939
Skogens historier – del 5. En kulturhistorisk vandring i Gävleborgs och Dalarnas skogar Jensen, Ronnie (red.) 2004
Skogens historier – del 2. En kulturhistorisk vandring i Gästriklands och Hälsinglands skogar. Jensen, Ronnie (red.) 2002
Skogens historier – 38 spännande platser i Gävleborgs skogar Ulfhielm, Bo (red.) & Spansk, Cecilia (red.) 1999
Skogens historia, några funderingar kring natursyn, utnyttjande, ideal, vetenskap och politik Eliasson, Pär 1994
Skogen och smålänningen – kring skogsmarkens roll i förindustriell tid Nordström, O., Larsson L.J., Käll, J. & Larsson, L-O 1989
Skogen genom tiderna – dess roll för lantbruket från forntid till nutid. Stridsberg, Einar och Mattsson, Leif 1980
Skogen Brun. Ett nedslag i västsvensk skogshistoria. Jörgensen, Eva 2005
Skogarnas fria söner – maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete Johansson, Ella 1994
Skogarna och träden – natursyn i gångna tider. Tillhagen, Carl-Herman 1995
Skog, slåtter och stenröjning - Paleoekologiska undersökningar i trakten av Stoby i norra Skåne Lagerås, Per 2002
Skog, makt och människor Eliasson, Per 2003
Skog och träd i kulturlandskapet. Vegetationshistorien i Stenbrohult utifrån biologiska och historiska arkiv. Lindbladh, M. och Nilsson, S.G. 1999
Skog och brännvin – studier i näringspolitiskt beslutsfattande i Norden på 1700-talet Bäck, K., m.fl. 1984
Skog för export – skogsarbete, teknik och försörjning i Lule älvdal 1870-1970 Lundgren, Nils-Gustav 1984
Samiskt skogsutnyttjande, dimensionsavverkningar och naturvärden – skogshistorisk analys i block 5, Pakko kronopark i Norrbotten. Wikström, Henrik 2004
Retrospective gap analysis in a Swedish boreal forest landscape using historical data Axelsson, Anna-Lena & Östlund, Lars 2001
Reconstructing 100-150 years of logging history in coastal spruce forest (Picea abies) with special conservation values in central Norway Storaunet, K-O., Rolstad, J. & Groven, R. 2000
Rättat efter skogarnes aftagande – en miljöhistorisk undersökning av den svenska eken under 1700- och 1800-talen. Eliasson, Per och Nilsson, Sven G. 1999
Pottasketillverkning i Sverige under historisk tid Strotz, Håkan och Haggarsson, Jan-Erik 1994
Potash Production in Northern Sweden Östlund, L., O. Zackrisson och H. Strotz 1998
Periferins landskap - historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd Johansson, Ella (red) 2002
Pattern and process in south Swedish forests during the last 3000 years, sensed at stand and regional scales. Lindbladh, M., Bradshaw, R. och Holmquist, B.H. 2000
På spåret – en jakthistorisk översikt Lidzén, Bengt 1998
Outland use in preindustrial Europe Andersson, H., Ersgård, L. & Svensson, E. (red) 1998
Norrbotten – landet annorlunda Cederstam, Björn 1978
Norbergs Bergslag Pettersson, Ing-Marie 1994
Naturvärden i en Värmländsk bruksskog Isaksson, Martine 1997
Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria. Sörlin, Sverker 1991
När skogen fick ett värde – en dokumentation av skogsbrukets framväxt i Härjedalen. Nilsson, B., Järnankar, F. och Pålsson, F. 1991
När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. Kihlblom, D., Albertsson, R. och Sandblad, H. 2000
Miljöhistoria på väg. Artiklar presenterade vid Miljöhistoriskt Möte 1995. Linnér, Björn-Ola och Svidén, John (red.) 1996
Methods and approaches in forest history Agnoletti, M. (ed.) & Andersson, S. (ed) 2000
Medieval slash-and-burn cultivation: Strategic or adapted land use in the Swedish mining district? Emanuelsson, Marie & Segerström, Ulf 2002
Människor i utmark Svensson, Eva 1998
Människan och skogen Östlund, Lars & Ekman, Per 1997
Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 1. Pettersson, B., Svanberg, I. och Tunón H. (red.) 2001
Lövtäkt i Sverige och på Åland – metoder och påverkan på landskapet Slotte, Håkan 2000
Long-time record of fire and open canopy in a high biodiversity forest in southeast Sweden. Lindbladh, M., Niklasson, M. and Nilsson, S.G. 2003
Local impact of Palaeolithic man on the environment during the end of the last glacial in the Netherlands Bos, J.A.A. & Janssen, C.R. 1996
Lejonströms såg André, Per 1995
Landskap och ödesbölen – Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen Antonson, Hans 2004
Kunskap om skogens historia Hill, Örjan & Töve, Jan 2003
Kolarskogen Örtenblad, Stefan och Sälle, Nils 1992
Jakten hos skilda folk nu och fordom Berger, Arthur 1931
Jakt - jägare, villebråd, vapen, dräkter och jaktmetoder från äldsta tider till våra dagar Brusewitz, Gunnar 1967
Interaction of the Holocene climate, water balance, vegetation, fire, and the cultural land-use in Swedish Borderland Almquist-Jacobson, Heather 1994
Impacts and Timing of the First Human Settlement on Vegetation of the Faroe Islands. Hannon, G.E. och Bradshaw, R.H.W. 2000
Hur gammal kan en bok bli? En 400-åring upptäckt i Småland. Niklasson, M. och Fritz, Ö. 2003
Hundra år i skogen Hamilton, Henning 1983
Human impact on the forest line – a pollenanalytical study in connection to stalo dwellings in Vindelfjällen nature reserve, northern Sweden. Salmonsson, Jonas 2003
History and forest biodiversity of woodland key habitats in south boreal Sweden Ericsson, T. S., Berglund, H. och Östlund, L. 2005
Historik över Ofvansjö och Thorsåkers bergslagsallmänning Magnusson, Lars 1996
Helvetesbrännan Jonsson, Peter 1999
Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640-1900 Kardell, Örjan 2004
Guld och gröna skogar – Edqvist, Olle 1989
Grazing ecology and forest history. Vera, F.W.M. 2000
Från naturskog till kulturskog. Mo och Domsjö AB:s skogsbruk under ¾ sekel, 1900-1979. Andrén, Thorsten 1992
Forest Landskape Change in Boreal Sweden 1850-2000 Axelsson, Anna-Lena 2001
Forest fire and human interaction in the early Holocene woodlands of Britain Moore, Jenny 2000
Forest biodiversity – lessons from history for conservation Honnay, O. (ed.), Verheyen, K. (ed.), Bossuyt, B. (ed.) & Hermy, M. (ed.) 2004
Flottningen i Dalälven Hellstrand, Gösta 1980
Flottning - Vattendragen, arbetet, berättelserna Törnlund, Erik & Östlund, Lars 2000
Fiske, skogsbruk och vattendrag – nyttjande i ett uthålligt perspektiv Näslund, Ingemar (red) 1999
Finnskogens landskap och människor under fyra sekler – en studie av samhälle och natur i förändring Bladh, Gabriel 1995
Finns goliatmusseronen enbart i skogar som aldrig kalavverkats? Risberg, L., Danell, E. & Dahlberg, A. 2004
Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och Jämtland Gothe, Richard 1948
Exploitation and Structural changes in the north Swedish boreal forest Östlund, Lars 1993
Ett gammalt kulturlandskap i Vindelfjällen – skogshistoria och markutnyttjande i Vuornavagge under 300 år Jansson, Ulrika 2002
Djurens historia – Krig, eld och död i ekorrens spår. Thuresson, Jan 1996
Djurens historia – Igelkott botade spetälska och sömnbrist Thuresson, Jan 1996
Dendroecological Studies in Forest and Fire History Niklasson, Mats 1998
Den svenska skogens historia Lagerqvist, Lars O. & Lindqvist, Herman 1999
Den nordsvenska allmogejakten. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Arvidson, Birger 1983
De sista stora naturskogarna i Mellansverige Oldhammer, Bengt & Turander, Peter 1999
Culture within Nature – key areas for interpreting forest history in boreal Sweden Ericsson, Tysk Staffan 2001
Clearances and clearings: deforestation in the Mesolithic/Neolithic Britain Brown, Tony 1997
Canada´s forests – a history Drushka, Ken 2003
Bondedagböcker som källa för kunskap om skogsarbete. En skogshistorisk analys av tre bondedagböcker från norra Sverige. Sandberg, L. och Östlund, L. 2004
Blästbruk Englund, Lars-Erik 2002
Bergslagsbebyggelse Magnusson, Gert (red.) 2002
Bergslagen och skogen Sundberg, Carl-Gustaf 1997
Bergsbruk och skog under 1000 år – en pollenanalytisk studie av sjön Kalven i Norbergs bergslag Berg, Anna 2004
Bäckflottning. En historik över Vallaåns flottled på Envikens besparingsskog, Dalarna. Magnusson, Lars 1984
Att leva vid älven. Åtta forskare om människor och resurser i Lule älvdal Baudou, Evert (red) 1996
Älvor, troll och talande träd – folktro om svensk natur Schön, Ebbe 2000
Alla vill beta men ingen vill bränna Ericsson, Staffan 1997
A long-term record of Quercus decline, logging and fires in a southern Swedish Fagus-Picea forest. Niklasson, M., Lindbladh, M. och Björkman, L. 2002
A Dendrochronological Study Östlund, Lars & Linderson, Hans 1995
A 600-year tree-ring fire history from Norra Kvills National Park, southern Sweden: implications for conservation strategies in the hemiboreal zone. Niklasson, M. och Drakenberg, B. 2001
6000 years of forest dynamics in Soserup Skov, a seminatural Danish woodland. Hannon, G.E., Bradshaw, R. och Emborg, J. 2000