Skogsbränsleuttag i praktiken

Skogsbränsleuttag i praktiken

Praktiska råd och tips

Praktiska råd och information om uttag av grot, klenträd och stubbar hittar du på Skogskunskap.se. Där finns också filmer om skogsbränsle.

Skogskunskap om Skörda skogsbränsle

Mer fördjupad kunskap finns i Skogsskötselseriens del 17 om Skogsbränsle.

Skogsskötselserien om skogsbränsle

En Skogsbränslehandledning från Holmen Skog

Grenar Och Toppar - en handledning från Norra Skogsägarna

Sveaskog om biobränsle från skogen

 

Filmer om uttag av skogsbränsle

På Skogskunskap.se hittar du sex kortfilmer om skogsbränsle - från grotuttag till askåterföring. Filmerna är gjorda av Skogsstyrelsen.

Sex filmer om skogsbränsle

Bioenergi - från skog till flis 

En film från Bioenergitidningen

 

Uppdaterad: