Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • JÄMTLAND: Nytt nätverk för kvinnor i skogsbranschen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  35 kvinnor som jobbar med skog och kommer från Jämtlands län börjar nu träffas i ett nystartat nätverk. "Man kan behöva prata med nån annan kvinna i samma bransch utan att det behöver vara ett formellt möte", säger projektsamordnaren Julia Pearson./ Sveriges Radio - P4 Jämtland
  Läs mer
 • Domstolen vänder i lavskrikemålen

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  På onsdagen kom besked om överklagan i lavskrikemålen. Mark- och Miljööverdomstolen ger föreningen Birdlife Sverige prövningstillstånd./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Varför är vi inte självförsörjande på virke?"

  Etiketter: Skog
  Att vår träindustri importerar nästan all ek den förädlar och att vår skogsindustri inte ens är självförsörjande på björk är ett fattigdomsbevis, skriver Skogsaktuellt i en ledare./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten./ Sveriges Natur
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen tillbakavisar Jägareförbundets kritik

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Svenska Jägareförbundet har riktat hård kritik mot Skogsstyrelsens rapport Skogsbrukets kostnader för viltskador, som överlämnades till regeringen i somras. Skogsstyrelsen har inga planer på att dra tillbaka sin rapport till regeringen om kostnaderna för viltskador. Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist, säger att han är trygg med att myndigheten gjort en bra rapport utifrån det underlag som finns./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Skogsbranschen enad mot sexistisk reklam

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Efter att ett flertal bolag gjort egna uttalanden kring reklam med lättklädda flickor, går nu branschen ihop och tar avstånd från all sexistisk marknadsföring. "Uttryck av detta slag varken passar i vår bransch eller ens i vårt århundrade"./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • DEBATT: Skyddad skog inte orsak till barkborreinvasionen

  Etiketter: Skog
  Allvarliga angrepp av granbarkborre har drabbat många skogsägare i södra Sverige och borrarna har tagit död på granar motsvarande miljardbelopp. Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog, där angripna träd ofta får stå kvar, skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna. Så är det inte. Striden mot granbarkborren kommer stå i produktionsskogen, skriver Skogsstyrelsen./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jägareförbundet sågar Skogsstyrelsens rapport om vad viltet kostar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Skogsstyrelsens rapport till regeringen i somras, som uppgav att viltet kostar skogsnäringen 7,2 miljarder kronor om året, är vilseledande och borde dras tillbaka. Det hävdar Jägareförbundet som granskat rapporten och som pekar på en rad felaktiga antaganden och beräkningar i myndighetens underlag./ Svensk Jakt
  Läs mer
 • Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler./ Skogforsk
  Läs mer
 • Åklagaren: ”Att orsaka den största skogsbranden ska kosta lite”

  Etiketter: Skog
  Igår avslutades rättegången vid Västmanlands Tingsrätt om den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Nu ska rätten ta ställning till om Stora Enso och dess underentreprenör ska stå till svars för att ha agerat oaktsamt när de arbetade med markberedning den dagen./ Svt Nyheter - Västmanland
  Läs mer

Sidor