Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stark positiv klimateffekt för Södra

  Etiketter: Skog
  En ny rapport visar att Södra har en positiv effekt för det globala klimatet, motsvarande 20 procent av Sveriges samlade utsläpp. Beräkningarna utgår från tillväxten i Södras 52 000 medlemmars skogar, men också vilken effekt de skogliga produkterna har när de ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning. / Södra skogsägarna
  Läs mer
 • Trädrester och rotvältor är en ovärderlig plats för våra insekter och växter

  Etiketter: Skog
  Nacka kommun utför naturvård runt om i skogar och parker i stort sett året om. Ibland lämnas trädrester och rotvältor kvar i naturen. Många insekter, svampar och mossor är mer eller mindre beroende av dessa för sin överlevnad. / Nacka kommun
  Läs mer
 • Artificiell intelligens ska upptäcka skador på skogen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska ta fram en metod som med hjälp av artificiell intelligens identifierar lärkträd som skadats av skadeinsekten lärksäckmal. Ambitionen är att lösningen i förlängningen ska kunna användas för att upptäcka även andra skogsskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsindex: Priserna på skogsmark ökar – men minskar på virke

  Etiketter: Skog
  Skogsmarkspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Samtidigt sjunker virkespriserna och konjunkturen ser ut att mattas av. Detta medför att Skogssällskapets Skogindex stiger. Det berättar fastighetsexperten Ulrik Abelson. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bra kottskörd att vänta

  Etiketter: Skog
  Höstens skörd av grankottar och utvinning av dessa frön till framtida plantor har varit bra och ger ett välkommet tillskott till frölagren. Men det råder fortsatt brist på vissa håll i landet. Det menar Svenska Skogsplantor som förvaltar drygt 100 fröplantager i hela Sverige./ Sveaskog
  Läs mer
 • Var med och diskutera framtidens skogsutbildningar vid SLU!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Vid tre olika tillfällen under den här veckan bjuder SLU in till informationsträffar om framtidens skogsutbildningar och alla är välkomna att delta. Du kan antingen delta på någon av SLU-orterna Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp, eller så deltar du via länk./ SLU
  Läs mer
 • Experterna till Skogsutredningen utsedda

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu är de 20 experterna i Skogsutredningen utsedda, och det är en bred samling skogs- och miljöexperter. Ledamöterna i utredningen har sitt första sammanträde på onsdag 27 november./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Skogen - klimathjälte eller kassako?

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Om skogens roll för att hindra en hotande klimatkris och om skogen som en näring som omsätter miljarder. Går det att alls kombinera jakten på vinst med skogens klimatnytta – eller måste vi välja? Det är ämnet för lördagens avsnitt av utrikesmagasinet "Konflikt" i Sveriges Radio. Från Sverige medverkar Rolf Björheden, Skogforsk, Otto Bruun, bioekonom vid Svenska Naturskyddsföreningen och Sten B Nilsson, skogsprofessor./ Sveriges Radio - P1
  Läs mer
 • Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Därför startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Träden luktar sig till kommande angrepp

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna växterna redan innan insekterna lagt sina ägg./ Skog Supply
  Läs mer

Sidor