Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Projekt PINUS visar skogen på webben

  Etiketter: Skog
  Som ett svar på sommarens satsning Hitta Skogen lanseras nu webbsidan visaskogen.se av PINUS, projekt innovativa upplevelser i brukad skog. Här ska besöksnäringsföretag som jobbar i och med skog i norra Sverige hitta information för att vidareutveckla eller skapa egna turistiska produkter i ”skogen runt knuten”. / Skogsmuseet i Lycksele
  Läs mer
 • TTT – ett recept för bättre skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  Trädslag, tidpunkt, täthet. Det är de tre grundbultarna för ett enkelt recept för bättre skogsskötsel, ett av insatsområdena i Skogsstyrelsens projekt för att förbättra produktionen i skogen. / ATL
  Läs mer
 • Bud på band slog rekord

  Etiketter: Skog
  155 000 kronor till cancerforskningen blev resultatet när Olofsfors för nionde gången auktionerade ut rosa skogsmaskinsband. / ATL
  Läs mer
 • ”Skogsbränderna var betydligt värre förr”

  Etiketter: Skog
  Skogsbränderna väntas bli fler och värre i framtiden. Men för bara några generationer sedan var bränderna betydligt mer omfattande, säger författaren Gunnar Wetterberg i Ledarsnack. / Expressen
  Läs mer
 • Välkommen till Bioekonomiriksdagen 2019 i Göteborg!

  Etiketter: Skog
  Vad krävs för att lyckas förhindra att jorden värms upp ytterligare? Hur får vi biobaserade lösningar från de djupa skogarna att finnas i hela samhället? / Johanneberg Science Park
  Läs mer
 • Södra köper Bergvik Skogs skogsinnehav i Lettland

  Etiketter: Skog
  Södra förvärvar Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland. Totalt uppgår arealen till 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark. / Södra
  Läs mer
 • Nya boken om träd i Malmö är här

  Etiketter: Skog
  På torsdag den 15 november är det boksläpp för den nya Träd i Malmö på Form/Design Center. Pressen hälsas välkommen till boksläppet klockan 17.00. / Malmö stad
  Läs mer
 • Kraftigt ökat intresse för avverkningsanmälningar i Götaland

  Etiketter: Skog
  Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under oktober ökade med 24 procent i Götaland, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009 i Götaland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

  Etiketter: Skog
  Mot bakgrund av globala utmaningar som befolkningsökning, ökad konsumtion till följd av ökad välfärd, urbanisering och klimatförändringar kommer hållbarhetsfrågorna allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet och preciserar 169 delmål. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen. / KSLA
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Färre älgar för ökad skogsproduktion

  Etiketter: Skog
  För att förbättra produktionen i den svenska skogen måste älgstammen minskas betydligt, konstaterar Skogsstyrelsen i en ny rapport. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer

Sidor