Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • 50 skogsarbetare kidnappade av Boko Haram

  Etiketter: Skog
  Omkring 50 skogsarbetare har kidnappats av jihadister från terrorgruppen Boko Haram i närheten av staden Gamboru i nordöstra Nigeria, uppger boende i området för AFP. / Omni
  Läs mer
 • Skogsbolagen går starkt

  Etiketter: Skog
  När de stora skogs­bolagen nu presenterat sina rapporter för tredje kvartalet visar de ­generellt starka resultat. Med sin ökade vinst överträffade SCA också analytikernas förväntningar. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Faran med den gröna entrismen

  Etiketter: Skog
  Infiltration. Med full kraft drabbar nu entrismen oss som bor på landet och inte minst vi som brukar jord och skog. På alla för landsbygden centrala myndigheter förefaller det som om den sköna gröna entrismen gror, skriver Rickard Axdorff. Den tyske socialistiske studentledaren Rudi Dutschke myntade begreppet "den långa marschen genom institutionerna", en modell för entrism och infiltration. / NWT
  Läs mer
 • ”Frivilliga” vill ha betalt för insatser under skogsbränderna

  Etiketter: Skog
  Under sommarens många skogsbränder fick räddningstjänsten hjälp av en mängd ”frivilliga” med släckningsarbetet. Nu kräver flera av dem ersättning och har skickat fakturor till räddningstjänsten./ ATL
  Läs mer
 • Södra inleder process för nedläggning av Berg & Berg

  Etiketter: Skog
  Södra inleder en process för nedläggning av Berg & Berg i Kallinge. MBL-förhandlingar påbörjas snarast möjligt, vilka berör alla 60 medarbetare. Berg & Berg har varit till salu under en tid men försäljningen av företaget har inte lyckats, vilket är anledningen till nedläggningen. – Det är ett jättetråkigt besked att behöva ge alla våra medarbetare vid Berg & Berg, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood. / Södra
  Läs mer
 • 15 miljoner ska minska viltbetesskador och försurning

  Etiketter: Skog
  Varannan ung tall har betesskador av vilt, visar Skogsstyrelsens inventeringar. Nu finns nästan 15 miljoner kronor att ansöka för kurser och information i arbetet med att skapa en viltstam i balans men också för att minska försurningen i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Din skog kan bli del av något större!

  Etiketter: Skog
  Att äga skog är ett stort ansvar och det innebär också en fantastisk möjlighet att skapa lönsamhet och värde för framtiden. God kontroll och ett aktivt skogsbruk lägger grunden för en vacker, frisk och lönsam skog med stor ekonomisk potential, både för skogsägaren själv och för kommande generationer. / Stora Enso Skog
  Läs mer
 • Med anledning av artiklar i Dagens Industri

  Etiketter: Skog
  Dagens Industri skriver i dag, 20 november, i en artikel att Sveaskogs VD ska ha betett sig olämpligt mot kvinnor. Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand kommenterar uppgifterna. / Sveaskog
  Läs mer
 • Landsbygdsministern deltar i svensk-finsk skogskonferens

  Etiketter: Skog
  På onsdag den 21 november åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Finland för att delta på den svensk-finska skogskonferensen Forest Academy for Decision Makers. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Förnybara material för industrin till nästa nivå

  Etiketter: Skog
  Välkommen till ett seminarium på onsdag som fokuserar på transformationen till en mer förnybar och fossilfri kemi- och materialindustri. Var står Sverige i ett internationellt perspektiv? Hur snabbar vi på utvecklingen och får ut mer av bland annat nordisk skog? / Tysk-Svenska Handelskammaren
  Läs mer

Sidor