Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Forskning sätter ljus på den stora skogsbranden 2014

  Etiketter: Skog
  Hur ska de som bäst känner skogen användas bättre i bekämpningen av en brand? Finns det skog som inte kan brinna? Hur återhämtar sig...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Hårt betestryck ger blandskog

  Etiketter: Skog
  Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta på att utvecklas till blandskog. / SLU, Alnarp
  Läs mer
 • ​Bred uppslutning kring Skånsk skogsstrategi

  Etiketter: Skog
  Nu tas ett viktigt steg mot en skånsk skogsstrategi. Idag öppnar webbplatsen skanskskogsstrategi.se. Själva strategin släpps i maj 2020. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Sölvesborgs kommun och Lions Club berättar om nya trädplanteringar

  Etiketter: Skog
  I Slottsparken i Sölvesborg imorgon fredagen den 6 december klockan 10:00 berättar och visar Sölvesborgs kommun och Lions Club Sölvesborg de trädplanteringar som gjorts tack vare Lions generösa gåva till kommunens parkenhet på 50 000 kronor. / Sölvesborgs kommun
  Läs mer
 • Han fick årets skogsvårdsstipendium

  Etiketter: Skog
  Det var en mycket glad Ove Larsson som tog emot skogsvårdsstipendiet den 4 december av Stiftelsen Skånska Landskap. I slutet av varje år delas stipendiet ut från Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond till en person "för sin goda skogsskötsel, sitt stora skogsintresse och som föredöme för skogsbruk i sin bygd." Ove Larsson äger skog i Linderöd och Kristianstad på sammanlagt 24 hektar. / Stiftelsen Skånska Landskap
  Läs mer
 • Vildsvin förstörde hundratals skogsplantor

  Etiketter: Skog
  KALVSVIK Granplantorna ligger på rad på det nyplanterade hygget söder om Växjö och Vetlanda. Skogsägaren Anders Karlsson är säker på att...<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Granskog ger brunt vatten

  Etiketter: Skog
  Genom att analysera i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid kan forskare vid Lunds universitet...<br /> / Lantbruksnytt
  Läs mer
 • Ta vara på utmarksbrukarnas kunskap

  Etiketter: Skog
  Utmarksbrukarnas kunskaper är värda att tas till vara. De kan komma till nytta i kampen mot barkborreangrepp, skriver Kelvin Ekeland,...<br /> / ATL Lantbrukets Affärstidning
  Läs mer
 • Sveaskog vill se mer tall i södra Sverige

  Etiketter: Skog
  Samarbete mellan jägare och skogsägare ska ge mer tall i södra Sverige. Projektet ”Mera tall”, i vilket Sveaskog medverkar, vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. / Sveaskog
  Läs mer
 • Gott om grankott – men fortfarande lokal fröbrist

  Etiketter: Skog
  Sommaren 2018 var jobbig för de gröna näringarna. Men för granens blomning var den perfekt.<br /> / ATL Lantbrukets Affärstidning
  Läs mer

Sidor