Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nominera till SkogsElmias utmärkelser

  Etiketter: Skog
  SkogsElmia Innovation Award, The Golden Logger, The Silviculture Award och Guldyxan är prestigefyllda utmärkelser som delas ut under SkogsElmia 2019. / SkogsElmia
  Läs mer
 • TV: Skogstopparna om biosatsningar

  Etiketter: Skog
  Något som är på tapeten just nu inom förnybar energi är biodrivmedel. Ulf Larsson, koncernchef SCA, berättar att de satsar på många... / SCA
  Läs mer
 • Sverige hjälper Åland efter stormen Alfrida

  Etiketter: Skog
  Efter stormen Alfridas härjningar på Åland, har landskapsregeringen där bett Sverige om hjälp med motorsågsutbildningar för att kunna ta hand om den stormfällda skogen på ön. Skogsstyrelsen skickar nu över en instruktör för att föra vidare kunskaperna till grannlandet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra presenterar toppresultat för 2018

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna fortsätter att utvecklas och koncernens resultat för 2018 landade på 127 miljoner kronor före skatt – att jämföras med 45 miljoner året innan. Styrelsen föreslår föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av vinsten delas ut till medlemmarna genom en utdelning med fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 15 procent. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Skogsnolia jämställdhetssatsning: ”Det handlar om överlevnad”

  Etiketter: Skog
  Skogsnolias resa mot världens mest jämställda skogsmässa uppmärksammas bland utställare och branschföreträdare. / Skogsnolia
  Läs mer
 • Här avverkas skog utan att skapa kalhyggen

  Etiketter: Skog
  Skogen kring nationalparken Tiveden avverkas inte som vanlig skog. – Vi gör inga stora kalhyggen, utan små luckor för att kunna föryngra.... / Svt Örebro
  Läs mer
 • Förarlösa bilar i skogen kan fjärrstyras från långa avstånd

  Etiketter: Skog
  Svenska Einride, som planerar en stor flotta av eldrivna och självkörande lastbilar, vill av miljöskäl inte att dieselbilar ska få göras självkörande. – Jag vill att det ställs krav på en koldioxidneutral transportlösning för att få göra den självkörande, säger grundaren Robert Falck. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Elmia Wood byter datum 2021

  Etiketter: Skog
  Elmia AB meddelar idag att hela världens skogsmässa Elmia Wood, kommer att äga rum 18-21 maj år 2021. / Elmia Wood
  Läs mer
 • "Hur löser vi den våldsamma skogsdebatten?"

  Etiketter: Skog
  Regeringen bör omedelbart kalla till en konferens med skogens intressenter för att försöka få till en helt ny modell för naturvårdsarbetet i skogen, skriver skogsprofessor Sten B Nilsson. / Altinget
  Läs mer
 • Digitalisering av skogsindustrin när drönare kartlägger skogsarealer

  Etiketter: Skog
  Att kartlägga stora skogsarealer är något av det mest tidskrävande inom skogsbruket då faktainsamlandet görs manuellt. Företaget Deep Forestry har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan kartlägga skogsbeståndet, vilket innebär en drastisk effektivisering av hela processen. / Bizmaker
  Läs mer

Sidor