Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stabilt resultat för Södra trots en försvagad marknad

  Etiketter: Skog
  Södra redovisar ett rörelseresultat till och med september 2019 på 2 520 miljoner kronor vilket kan jämföras med 3 533 miljoner kronor året innan. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16 procent. / Södra
  Läs mer
 • Röjning med helikopter för färre störningar

  Etiketter: Skog
  Under sex höstveckor arbetar Skellefteå Kraft med att kantkvista ledningsgator i sitt elnät i området runt Lycksele. Till sin hjälp har företaget en helikopter, som flyger utmed ledningsgatorna med en flera meter lång sågklinga hängande under sig. Det handlar alltså om ett precisionsarbete i stor skala. / Skellefteå kraft
  Läs mer
 • Världens första kompletta skogliga mätverktyg

  Etiketter: Skog
  För snart ett år sedan släppte Arboreal världens första app som mäter trädens höjd med AR-teknik. Verktyget har laddats ner över 15000 gånger och används över hela världen. Nu har företaget skapat ett komplett mätverktyg – Arboreal Skog, som kan mäta allt i skogen. Nu kan skogsmänniskor lämna alla manuella verktyg hemma. / Arboreal
  Läs mer
 • Fyra decennier med Nykvist Skogs i Gräsmark

  Etiketter: Skog
  Nykvist Skogs AB firar 40 år i Gräsmark med en passion för natur och kundrelationer, säger delägare Pär Skinnargård. ”Vi satsar på att äga...<br /> / Åkeri & Entreprenad
  Läs mer
 • Virkespriserna vänder nedåt

  Etiketter: Skog
  Under årets tredje kvartal har priserna på både sågtimmer och massaved minskat för första gången sedan 2016. Minskningen skedde framförallt i landets södra delar. Sågtimmerpriset minskade med 5,5 procent och massavedspriset med 4,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • DEBATT: Vi i familjeskogsbruket i Mellansverige förbereder oss för att ge granbarkborren ett hett uppvaknade

  Etiketter: Skog
  Granskogarna i södra Sverige har drabbats hårt av granbarkborrens angrepp. Läget är mycket allvarligt. Den torra sommaren 2018 skapade...<br /> / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Skogsägare sågar Norrskog

  Etiketter: Skog
  I samband med Norrskogs medlemsmöte i Ånge på onsdagskvällen framfördes hård kritik mot Norrskogs ledning.<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Bekämpa granbarkborre också i reservaten

  Etiketter: Skog
  När inte staten tar ansvar och sköter om sina skyddade skogar och reservat så förstör det för andra skogsägare. När granbarkborren får...<br /> / Skaraborgsbygden
  Läs mer
 • Är det hållbart med så mycket granskog i Blekinge?

  Etiketter: Skog
  Granen spelar en stor och viktig roll i svenskt skogsbruk. Den är lättodlad och producerar virke som efterfrågas av skogsindustrin. Men är...<br /> / Blekinge Läns Tidning
  Läs mer
 • Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje

  Etiketter: Skog
  Sveaskog avyttrar delar av skogsegendomen Sika 4:23 vid Solsjön i Norrtälje kommun. Egendomen omfattar totalt 205 hektar och består av ett skogsbestånd dominerat av tall och gran. Den produktiva skogsmarken uppgår till 190 hektar. Prisidé 23 miljoner kronor. / TAanalys
  Läs mer

Sidor