Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Minskade kostnader i det storskaliga skogsbruket för drivning och skogsvårdsåtgärder

  Etiketter: Skog
  Det storskaliga skogsbrukets enhetskostnader för skogsvårdsåtgärder minskade i genomsnitt med 20 procent under 2013 jämfört med året dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Så återhämtar sig djur och natur efter en skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Okontrollerade skogsbränder innebär förluster för samhället samt enskilda, och är inget önskvärt. Men en skogsbrand kan gynna den biologiska mångfalden genom att nya arter och nytt liv uppstår. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Varning för att gå i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen varnar markägare och boende för att beträda det stora skogsområde som brunnit i Västmanland. Det kan vara livsfarligt under lång tid. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Nytagna flygfoton och ny teknik hjälper drabbade skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska ta fram underlag för de skogsägare som drabbats av branden i Västmanland med hjälp av nytagna flygfoton och data som tagits fram tidigare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Erlandsson flaggar för skärpt katastrofberedskap

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Sveriges beredskap när det gäller katastrofer som branden i Västmanland ska ses över. Vi kanske behöver ett eget vattenbombflyg, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbranden i Västmanland är säkrad och släckningen fortsätter

  Etiketter: Skog
  Södra delen inom det avspärrade området är nu säkrad för brandspridning. Släckningsarbetet fortsätter och även röjningsarbete pågår på och intill vägar inom det avspärrade området. Det är viktigt att få undan träd som riskerar att falla för att vägarna ska kunna användas säkert av räddningspersonalen. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Ovädret kostade över 37 miljoner

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Över 25 miljoner. Så mycket kostar förra veckans oväder för Fortum. För Länsförsäkringar ser notan ut att hamna på runt tolv miljoner. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Björksteklar äter upp skogen

  Etiketter: Skog
  Det pågår just nu en invasion av björksteklar, larver som kaläter björkar längs en linje söder om Landskrona och Simrishamn. / Svt Sydnytt
  Läs mer
 • Lyft pension tidigt!

  Etiketter: Skog
  När vi blir äldre minskar benägenheten att konsumera. Det talar för att lyfta pensionen i ett tidigt skede. Så resonerar Björn Lundgren i sin bok Driva företag som pensionär. I juninumret av tidningen SKOGEN gick vi igenom vilka pensionsval skogliga egenföretagare kan göra. / Tidningen SKOGEN
  Läs mer
 • Stora risker med att beträda brandhärjade områden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor