Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Ovädret kostade över 37 miljoner

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Över 25 miljoner. Så mycket kostar förra veckans oväder för Fortum. För Länsförsäkringar ser notan ut att hamna på runt tolv miljoner. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Björksteklar äter upp skogen

  Etiketter: Skog
  Det pågår just nu en invasion av björksteklar, larver som kaläter björkar längs en linje söder om Landskrona och Simrishamn. / Svt Sydnytt
  Läs mer
 • Lyft pension tidigt!

  Etiketter: Skog
  När vi blir äldre minskar benägenheten att konsumera. Det talar för att lyfta pensionen i ett tidigt skede. Så resonerar Björn Lundgren i sin bok Driva företag som pensionär. I juninumret av tidningen SKOGEN gick vi igenom vilka pensionsval skogliga egenföretagare kan göra. / Tidningen SKOGEN
  Läs mer
 • Stora risker med att beträda brandhärjade områden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare i Växjö lurade Sveaskog på 240 000 kronor

  Etiketter: Skog
  Sveaskog betalade 240 000 kronor i förskott till en skogsägare bosatt i Växjö – men när bolaget skulle genom­föra avverkningen var skogen redan avverkad. / SMP.se
  Läs mer
 • Startade branden - skogsföretaget slår ifrån sig kritiken

  Etiketter: Skog
  Skogsföretaget Stora Enso slår i från sig allt ansvar för skogsbranden som härjat i västmanland de senaste veckorna, trots att mycket tyder på att branden startade i och med ett arbete som en underentreprenör utförde på företagets mark. / Svt Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • De åker på smäll efter branden

  Etiketter: Skog
  Drygt två miljoner skogskubikmeter stod i det branddrabbade området och försäkringsbolagen är beredda på en stor smäll. Virkesvärdet i området är mellan 300 och 600 miljoner, enligt Skogsstyrelsen. Enligt Mikael Hellberg på Länsförsäkringar kan de ännu inte fastställa hur stor del som är försäkrad hos dem. / Dagens Industri
  Läs mer
 • Unik skogsägarträff på MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  För första gången samlas alla landets fyra största skogsägarföreningar på en skogsmässa. Mellanskog har bjudit in sina kollegor Södra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna till MellanskogsElmia. Tillsammans kommer de kunna nå huvuddelen av landets privata skogsägare. MellanskogsElmia är inte påverkad av skogsbranden i Västmanland. SkogsSverige kommer att rapportera på MellskogsElmia i alla digitala medier såsom webbplats, nyhetsbrev, Facebook och Twitter. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland pågår alltjämt. För att stötta berörda kommuner samt jord- och skogsägare har regeringen idag enats om att tillföra medel till kommunerna samt vidta ett antal ytterligare åtgärder. / Regeringen
  Läs mer
 • Sveaskog planerar ekopark av eldhärjade skogen

  Etiketter: Skog
  Sveaskog planerar att göra en ekopark av de cirka 1 500 hektar av företagets skogsmark som eldhärjats i den stora skogsbranden i Västmanland. Ekoparken skulle innebära en naturvårdsinsats som säkrar fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter i hela Mellansverige. / Sveaskog
  Läs mer

Sidor