Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • En stilla kärleksförklaring till björken

  Etiketter: Skog
  Vad kan man utvinna i en björk? Jo, 350 bruks- och konstföremål till ett värde av cirka 250 000 kronor. Utställningen "Ur björk", som visas i Leksands Kulturhus, är inget annat än en stor kärleksförklaring till ett av jordens vanligaste lövträd och till hemslöjden/folkkonsten.
  Läs mer
 • Rekord för norsk avverkning

  Etiketter: Skog
  Den norska avverkningsvolymen var förra året 9,9 miljoner kubikmeter, varav drygt hälften var sågtimmer. / ATL
  Läs mer
 • Lär dig mer om våra svenska träd

  Etiketter: Skog
  Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. På SkogsSverige kan du lära dig mer om våra svenska träd. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Stormen knäckte jätteträd

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Två enorma granar, en storm och ett bostadshus. Och en duns. Anders Lind hade minst sagt tur i oturen när träden på hans tomt blåste omkull. Natten mot söndag var rejält blåsig på sina håll i Ångermanland. I Härnösand uppmättes vindhastigheter på över 21 meter i sekunden, enligt SMHI. Konsekvenserna av ruskvädret fick Anders Lind i allra högsta grad känna av. Mitt i natten blåste två enorma granar omkull på vardera sida om hans villa – bara decimetrar från husväggar och bil. / Allehanda
  Läs mer
 • Så ska skogsägarna ta hand om industrins utsläpp

  Etiketter: Skog
  Skogsägare som säljer koldioxidkrediter. Ja, det scenariot kommer allt närmare verkligheten. Ett system som utvecklats i Norrbotten kan snart bli certifierat enligt en internationell standard. / Skogsland
  Läs mer
 • Stort intresse för ny skogsägareförening

  Etiketter: Skog
  Många slöt upp för att höra mer om den nybildade Norrhälsinge skogsägareförening på informationsmötet i Hög på torsdagskvällen. Föreningens interimsordförande är säker på att medlemsansökningarna kommer rulla in./ ATL
  Läs mer
 • Ge inte EU makt över den svenska skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Det finns inga fördelar med att flytta makt över skogen till Bryssel. Alla svenska EU-parlamentariker måste stå upp för att beslut om den svenska skogen fattas här hemma, skriver Christofer Fjellner, M./ ATL
  Läs mer
 • 164 miljoner till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

  Etiketter: Skog
  Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår att 164 miljoner kronor av Landshypotek Banks vinst går tillbaka till medlemmarna. Beslutet tas av stämman i april. Inför stämman diskuterar medlemmarna förslaget på regionmöten runt om i landet. / Jaffärer.se
  Läs mer
 • Vem använder Skogsstyrelsens skogliga data smartast?

  Etiketter: Skog
  Var med och utveckla smarta lösningar av myndigheters öppna data. Anmäl dig till årets hackaton – Hack for Sweden 2015 I år är Skogsstyrelsen för första gången med och delar med sig av data tillsammans med 16 andra myndigheter. Data som med hjälp av dig kan bli nya produkter och tjänster till nytta för samhället. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lennart höll på att drunkna på myren

  Etiketter: Skog
  Lennart Johansson skulle bärga en skogsmaskin. Men räddningsaktionen höll på att sluta i en katastrof och han var nära att drunkna. – Jag hade aldrig kunnat ta mig ut genom dörren, bakrutan var räddningen, och jag fick dra mig ur hytten. / Svt Västerbottennytt
  Läs mer

Sidor