Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • MellanskogsElmia: Ytterligare 78 miljoner till branddrabbade enligt Eskil Erlandsson

  Etiketter: Skog
  Tusentals besökare på MellanskogsElmia 2014
  Under fredagseftermiddagen besökte landsbygdsminister Eskil Erlandsson MellanskogsElmia och utlovade i Centerns monter ytterligare 78 miljoner till de drabbade efter skogsbranden i Västmanland. Skogforsks seminarium minskning av markskador handlade bland annat om att risa vägar och att ha koll på markfuktigheten via kartor. Besökarna fick se storskaligt till småskaligt skogsbruk med tillhörande maskiner och även ett antal utbildningar som krävs.
  Läs mer
 • MellanskogsElmia: Skogen och människorna i det biobaserade samhället

  Etiketter: Skog
  Karin Perers, styrelseordförande Mellanskog
  - Vi riktar vårt stora tack och respekt till alla som arbetat med den stora skogsbranden i Västmanland, sa Karin Perers, styrelseordförande i Mellanskog, i sitt inledningstal till MellanskogsElmia. Skogsägare planerar för flera generationer framåt i tiden och det är ett under att inte fler kom till skada i de brandhärjade områdena. Karin Perers fortsatte med att tala om det biobaserade samhället där vi kommer att gå från oljans svarta atomer till skogens gröna guld. - Hälften av Sveriges skog ägs av familjerna och vi får inte glömma bort de handlingskraftiga människorna, sa Karin Perers.
  Läs mer
 • SkogsSverige rapporterar från MellanskogsElmia

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige kommer att rapportera i alla våra digitala medier från MellanskogsElmia den 22-23/8. Skogsmässan som är den största mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket finns på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm, norr om Sala. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter när vi löpande lägger in aktiviteter från evenemanget och vi kommer under fredagen den 22/8 och lördagen den 23/8 att enbart publicera nyheter om MellanskogsElmia på vår webbplats.
  Läs mer
 • Några enkla handgrepp tar bort stolens värsta brister

  Etiketter: Skog
  Bättre ergonomi i förarhytten blir ett allt viktigare försäljningsargument hos maskintillverkarna. Vem vill inte ha avvibrering, nivellering och hyttdämpning? Men förarstolen behöver ändå bli bättre, anser erfarna maskinförare. / Skogen
  Läs mer
 • Fortsatt positiv resultatutveckling för Mellanskog

  Etiketter: Skog
  Mellanskogs rörelseresultat första halvåret blev bättre än föregående år. Föreningen uppvisar ett starkt operativt kassaflöde. / Mellanskog
  Läs mer
 • Södra höjer priset på barrmassa i Europa till 950 dollar per ton

  Etiketter: Skog
  Låga globala lagernivåer och solid efterfrågan gör att Södra höjer sitt marknadspris för NBSK i Europa till 950 dollar per ton. / Södra
  Läs mer
 • Avverkningsanmälningar i brandområdet prioriteras

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska prioritera avverkningsanmälningar från markägare i det branddrabbade området i Västmanland. Vissa undantag från regelverket kommer också att kunna medges. Det är i dagsläget ingen brådska att lämna in anmälan då det kan ta månader innan det är säkert att upparbeta skogen. Markägare uppmanas också att invänta flygbilder innan anmälan görs. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sjunkande sågtimmer- och massavedspriser under andra kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med en procent under andra kvartalet 2014 jämfört med kvartalet dessförinnan. Även massavedspriserna sjönk med en procent jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna sjönk i region Syd och Nord med en respektive tre procent medan sågtimmerpriserna i region Mellan steg med två procent. Massavedspriserna steg med en procent i region Mellan och sjönk i region Nord med fyra procent. I region Syd var massavedspriserna oförändrade jämfört med föregående kvartal. Vid en jämförelse mellan andra kvartalet 2014 och samma kvartal 2013 steg sågtimmerpriserna med sex procent medan massavedspriserna sjönk med fem procent. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsklubben inbjuder till Höstexkursion onsdagen den 10 september i skogarna kring Fredrika. Norra Sverige drabbades i slutet av förra året av två svåra stormar, Hilde i november och Ivar i december. Vid Norra Skogsklubbens Höstexkursion besöker vi ett område som drabbades av Hilde.
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer

Sidor