Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nya rymdkameran ger Google Earth superkvalitet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den 13 augusti skickades kameran Worldview-3 upp i rymden från en bas i USA. Den ska ge fotografier av jorden med samma skärpa och upplösning som idag görs med flygfotografering. Inom ett halvår ska Google och andra företag kunna köpa bilder med upplösningen 31 cm tagna på en höjd av omkring 600 km ovan jorden. Förutom bildleveranser till webbtjänster som Google Earth ska kameran kunna användas för en mängd olika ändamål. Exempelvis stadsplanering, mineralletning, övervakning av katastrofplatser och identifiering av olika trädslag i skogsområden. / SvD Näringsliv
  Läs mer
 • Skogen och valet 2014

  Etiketter: Skog
  ”Man vårdar det man äger”, är ett ofta återkommande mantra. När markägare har förfoganderätt över sin egendom skapas förutsättningar för ett aktivt familjeskogsbruk, där skogsägare investerar i god skogsvård och bra miljöhänsyn. Men hur är det egentligen ställt med förfoganderätten? / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Kurser i praktiskt skogsbränsleuttag

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Ett projektsamarbete pågår mellan Skogforsk och Länsstyrelsen Östergötland som leds av Energikontoret Östra Götaland. "Hållbart uttag av skogsbränsle i praktiken" syftar till att ta fram praktiskt anpassade kurser i fält för skogliga entreprenörer, tjänstemän och markägare (rabatterat pris för markägare och entreprenörer). Kurserna ska belysa skogsbränsleuttag ur både ett naturvårdande och ett produktionsbaserat perspektiv. De ska även ge kunskap och verktyg om skogsskötsel, naturvård och logistik kopplat till skogsbränslehantering. De tre kurstillfällena pågår: 9-10 sept, 30 sept-1 okt samt 2-3 okt.
  Läs mer
 • Produktiviteten ökar i skogen

  Etiketter: Skog
  Efter några dåliga år i slutet av 2000-talet ökar produktionen och maskinutnyttjandet i skogen igen. / ATL
  Läs mer
 • Skogsdag vid Innanbäckens skola

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Onsdag den 20 augusti bjuder Norra skogsägarna och Kalixkommun till visning av Skolskogen vid Innanbäckens skola, och information om tätortsnära skogsbruk. / Kalix kommun
  Läs mer
 • Sista chansen för att söka stöd för innovativa skogsidéer

  Etiketter: Skog
  Det finns 10 miljoner att söka i Väx med skogen-stöd. Plus 3 miljoner extra för åtgärder som har fokus på export eller kvinnors företagande. Sista ansökningsdag är 1 september. Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket och syftar till att skapa förutsättningar för fler jobb med koppling till skogen. Stödet riktar sig till små eller medelstora företag. Som företag har man möjlighet att få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skogen. Det finns 10 miljoner kronor i stödpengar per år till och med år 2015. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Återhämtning för skogen: lägre älgbetesskador i Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens älgbetesinventering, ÄBIN, inom tre älgförvaltningsområden i södra och östra Norrbotten visar på färre älgskador under den senaste vintern jämfört med åren innan. I delar av inlandet är det dock fortsatt stora skador på redan tidigare hårt betad ungskog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • EpiForest går framåt i skogen

  Etiketter: Skog
  Efter en framgångsrik vår för företaget Episcope och produkten EpiForest får nu även entreprenörer tillfälle att dra nytta av de populära tjänsterna. Holmen, Sveaskog och Södra är redan nöjda användare. Episcope har sedan tidigare arbetat med driftuppföljning av skogsmaskiner. Under året lanserades Skogsappen som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning för funktioner som hemkomstkontroll och tidsloggning direkt i mobilen. / Episcope
  Läs mer
 • De snuvades på katastrofstöd

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog, Stormfällning
  Det statliga stödet till skogsägare vid naturkatastrofer varierar kraftigt. Efter stormen Ivar i vintras fick skogsägarna inte en krona. / DI
  Läs mer
 • Bergviks skog blir naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Bergvik Skogs brandfält i Västmanland blir naturreservat för att bevara de unika naturvärden som har skapats genom den stora branden. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer

Sidor