Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogens ljud har förändrats

  Etiketter: Skog
  Hur lät skogens ljud för hundra år sedan och vilka ljud levererar dagens skogsbruk? Det var temat när Skogshistoriska sällskapet genomförde en exkursion i Mora under två dagar. – Skogshistoriska sällskapet har startats för att uppmärksamma den omfattande utveckling i skogen som skett under åren, säger Lars Olof Österström från Mora./ Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Nya flygbilder: före och efter branden

  Etiketter: Skog
  Lantmäteriet har flygfotograferat det brandhärjade området i Västmanland före och efter branden. På Lantmäteriets webbplats kan du nu jämföra bilder som togs i juni med helt nytagna bilder och se hur branden har förändrat landskapet./ Lantmäteriet
  Läs mer
 • Elever spånade om skogen

  Etiketter: Skog
  Hur blir framtiden inom skogsindustrin hållbar? Vilka möjligheter till arbete finns inom branschen? Det var några av frågorna som Framtidsresan spånade idéer kring med Ryssbygymnasiets skogselever./ Smålänningen
  Läs mer
 • "Det pyrde i flera månader"

  Etiketter: Skog
  Jens Enberg förlorade 270 hektar skog i den stora branden i Bodträskfors. Här är hans goda råd till andra skogsägare som fått sina fastigheter brandhärjade. / Skogsland
  Läs mer
 • MKP-Dunberg förvärvar Thörnwalls Entreprenad i Västervik

  Etiketter: Skog
  Eksjö företaget MKP-Dunberg förvärvar Västerviks företaget Thörnwalls Entreprenad från och med 1 September. Affären är ett led i den leverantörsförändring som Skogsentreprenadbranschen står inför och ledningen för MKP-Dunberg tror inte att den kan undvikas. / MKPD
  Läs mer
 • SkogsSverige på MellanskogsElmia: Nöjda besökare och utställare

  Etiketter: Skog
  Under fredagen den 22 augusti och lördagen den 23 augusti rapporterade SkogsSverige direkt från MellanskogsElmia i mässområdet på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala, Västmanland. Både besökare och utställare var nöjda med faktabaserade seminarium om skogsbruk och skatte- samt försäkringsfrågor efter den stora skogsbranden. Bland utställarna var drönare populära samt både stora och mindre skogsmaskiner. Se två videofilmer från MellanskogsElmia med stillbilder, film och intervjuer på SkogsSveriges Facebook-sida.
  Läs mer
 • Skogsentrepenörerna trycker på om ny praxis

  Etiketter: Skog
  Den entreprenör som genom markarbete tros ha startat den stora skogsbranden i Västmanland har valt att inte tala media, men organisationen Skogsentreprenörerna har nu pratat med honom vad som hände och nu vill de också att branschen ska införa en ny praxis så att fler bränder kan undvikas i framtiden. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Nöjda utställare, rätt besökare och drönarna fick sitt genombrott i skogen

  Etiketter: Skog
  Första upplagan av skogsmässan MellanskogsElmia 22-23 augusti i Sala blev en framgång på alla sätt, utom räknat i antalet besökare. – På sitt sätt var MellanskogsElmia bättre än de stora mässorna. Där är det många besökare och många språk. Hit kom entreprenörerna, skogsägarna och skogens tjänstemän och vi hade tid för dem, säger Eero Lukkarinen, VD för Ponsse AB. / MellanskogsElmia
  Läs mer
 • Skogsbilvägar behöver ses över efter skyfallen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen uppmanar markägare att se över skogsbilvägarna i Halland efter de omfattande skyfallen. Vägarna behöver vara i bra skick inför den kommande virkessäsongen för att infrastrukturen i skogsbruket ska fungera. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • MellanskogsElmia: Dokumentera det som förstörts i branden

  Etiketter: Skog
  Skogsslingan på MellanskogsElmia
  Sture Karlsson, vd, Mellanskog tackade alla inblandade och berättade om hur organisationen byggts upp under skogsbranden i Västmanland. Eva Blomdahl och Jan Bertholdsson, från LRF Konsult gav råd om vad de branddrabbade nu bör tänka på när de kan återvända till sina hem. Åhörarna fick veta att de drabbade bör dokumentera det som förstörts i branden och de fick också skattetekniska råd.
  Läs mer

Sidor