Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • AB Karl Hedin utbildar lokala skogsägare som usatts för skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Träden står kvar i skogen och skapar stora risker i området. För att skogsägarna skall förstå riskerna och kunna beträda sina marker med en medvetenhet håller AB Karl Hedin Råvara riskutbildning med början vecka 39. / AB Karl Hedin
  Läs mer
 • Räddningsinsatsen efter skogsbranden i Västmanland avslutad

  Etiketter: Skog
  På torsdagen avslutade räddningsledare Lars-Göran Uddholm räddningsinsatsen för skogsbranden i Västmanland. Det innebär att staten lämnar över ansvaret för marken och det fortsatta släckningsarbetet till skogsägarna själva. Brandområdet är dock fortfarande avspärrat för allmänheten. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Ny film om PEFC

  Etiketter: Skog
  Nu finns en ny film som kort och konkret sammanfattar innebörden i varför du som skogsägare ska PEFC-certifiera din skogsfastighet. (till videofilmen) /Norrskog
  Läs mer
 • Välkommen till Umeås nya visningsområde

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Aktivt skogsbruk för ett uthålligt samhälle. Den 16 september bjuder projektet Skog, Klimat och Miljö och Skogsriket Västerbotten in till invigning och guidning i Umeås nya visningsområde vid Nydala. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Fler registrerade skotare behöver inte längre bero på konjunkturen

  Etiketter: Skog
  Försäljningen av skotare har vänt uppåt under de senaste månaderna. Det visar statistik över nyregistrerade maskiner under 2014 fram till utgången av augusti. Rottne är en av vinnarna och John Deere har vänt efter en kraftig minskning under våren. Under årets första åtta månader registrerades 184 nya skotare. Samma period förra året var siffran 150 och året dessförinnan 209. Se Skotarkartan! / SkogsElmia
  Läs mer
 • Hur man får betalt för virke ofta viktigare än priset

  Etiketter: Skog
  Hur du får betalt kan ha större effekt på det ekonomiska utfallet än själva virkespriset. Avverkar du skog bör du därför lägga upp en betalningsplan för likviden. Det säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Vägkunskap i tryck och på webben

  Etiketter: Skog
  En ny handledning om skogsbilvägar - "Skogsbilvägar - service, underhåll och upprustning" - finns nu i Skogforsks webbshop. Den kompletterar den nya modulen om skogsbilvägar i det webbaserade kunskapssystemet Kunskap Direkt./ Skogforsk
  Läs mer
 • Skogen kom till torget i Karlstad

  Etiketter: Skog
  Stolta som furor var de fast deras medförda skog mest bestod av gallrat björksly. Mellanskog samlade skogsägare bland valstugorna på torget i Karlstad för att väcka uppmärksamhet åt skogsfrågorna./ Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Drabbade skogsägare ska utbildas

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsbranden i Västmanland har brandskadat stora mängder timmer. Det finns fortfarande risker med att beträda den sönderbrända marken. Skogsägarna ska nu utbildas i vilka dessa är för att kunna fortsätta arbeta i skogen./ SVT Västmanlandsnytt
  Läs mer
 • Björnhona anföll kvinna

  Etiketter: Skog
  En kvinna, sysselsatt med skogsarbete, attackerades på onsdagen av en björnhona i skogen utanför Bjurholm väster om Umeå. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen strax efter klockan 14. Två timmar senare var kvinnan omhändertagen av ambulanspersonal./ DN.se
  Läs mer

Sidor