Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • EpiForest går framåt i skogen

  Etiketter: Skog
  Efter en framgångsrik vår för företaget Episcope och produkten EpiForest får nu även entreprenörer tillfälle att dra nytta av de populära tjänsterna. Holmen, Sveaskog och Södra är redan nöjda användare. Episcope har sedan tidigare arbetat med driftuppföljning av skogsmaskiner. Under året lanserades Skogsappen som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning för funktioner som hemkomstkontroll och tidsloggning direkt i mobilen. / Episcope
  Läs mer
 • De snuvades på katastrofstöd

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog, Stormfällning
  Det statliga stödet till skogsägare vid naturkatastrofer varierar kraftigt. Efter stormen Ivar i vintras fick skogsägarna inte en krona. / DI
  Läs mer
 • Bergviks skog blir naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Bergvik Skogs brandfält i Västmanland blir naturreservat för att bevara de unika naturvärden som har skapats genom den stora branden. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen öppnar tillfälligt lokalkontor för branddrabbade

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrrelsens distrikt i Västmanland upprättar nu ett tillfälligt lokalkontor i Västerfärnebo. Här kan skogsägare och andra som är drabbade av branden få information av skogskonsulenter på plats. Skogsstyrelsen öppnar ett tillfäligt lokalkontor i Svartådalens Bygdecenter, mitt emot kyrkan, i Västerfärnebo. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Södra förbättrar rutiner för att minimera brandrisk vid markberedning

  Etiketter: Skog
  Södra Skogsägarna har verksamhet i Götaland och har inte drabbats av den stora branden i Västmanland. Södra väljer att ändå se över sina rutiner och riktlinjer för hur markberedning och drivning ska ske när det råder torka i markerna. / Södra
  Läs mer
 • Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Regeringen har idag fattat beslut om att avsätta 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Regeringen ger även 10 miljoner kronor till länsstyrelsen för att täcka kostnader som uppstått hos myndigheten i samband med branden. / Regeringen
  Läs mer
 • Mycket arbete återstår efter branden i Västmanland

  Etiketter: Skog
  De boende återvänder successivt till sina fastigheter och de allmänna vägarna öppnas för trafik. Där trafiken släpps fram är det säkert att köra. Men det är fortfarande ett stort område som är avspärrat och där är det förenat med livsfara att röra sig! / Trafikverket
  Läs mer
 • Se upp för gran i norr!

  Etiketter: Skog
  Norr om Gävle bör man absolut inte plantera gran på tallmarker. I försök från 1950-talet ser man i dag att granen har mycket lägre tillväxt jämfört med tall. Bara 30 procent! / Tidningen SKOGEN
  Läs mer
 • Den anmälda avverkningsarealen minskade i juli

  Etiketter: Skog
  Statistik för juli månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 11 procent eller 2 227 hektar jämfört med motsvarande månad 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskade kostnader i det storskaliga skogsbruket för drivning och skogsvårdsåtgärder

  Etiketter: Skog
  Det storskaliga skogsbrukets enhetskostnader för skogsvårdsåtgärder minskade i genomsnitt med 20 procent under 2013 jämfört med året dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor