Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Sjunkande sågtimmer- och massavedspriser under tredje kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) sjönk med sex procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Hallands skogar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skogsstyrelsen ska under hösten träffa virkesköpare och entreprenörer i Hallands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hotad hackspett kräver att granarna tas bort

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Den vitryggiga hackspetten är utrotningshotad. För att överleva och trivas i våra svenska skogar behöver den mer lövträd än gran och skogar med mycket död lövved. Bergvik Skog har avsatt 10 000 hektar skogsmark för att skapa miljöer som passar vitryggen. Granar huggs bort och lövträd lämnas – främst asp, al, sälg och björk. Den 22 oktober har ni möjlighet att besöka Vitryggsområdet Nolmyra där åtgärder utförts av Stora Enso Skog i samarbete med Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för att vitryggen ska trivas. / Stora Enso
  Läs mer
 • En brand utan motstycke

  Etiketter: Skog
  En unik händelse som saknar motstycke i svensk nutidshistoria, en tragedi och en ögonöppnare – så har sommarens skogsbrand i Västmanland bland annat beskrivits. Läs hur Sveaskogs anställda upplevde den stora branden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Hon fotade Sveriges bästa trädbild

  Etiketter: Skog
  Årets trädfotograf 2014 heter Marie Gustafsson och kommer från Nässjö. Hennes bild på en tall som solen skiner igenom vann Vi-skogens tävling Sveriges bästa trädbild. / Webfinanser
  Läs mer
 • Inspiration på arbetsmarknadsdag i Luleå

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen bjuder den 22 oktober in arbetssökande och företag i länet till en arbetsmarknadsdag. – Syftet är skapa kontaktytor mellan arbetssökande och arbetsgivare samt ge deltagarna i våra arbetsmarknadsprojekt inspiration till personlig utveckling, säger Jim Degerman, projektledare, Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Kompistips gav jobb i skogen

  Etiketter: Skog
  Jag hade aldrig haft några tankar på att arbeta i skogen innan, men jag trivs bra, säger 22-årige Jonatan Lagerbäck som började arbeta i skogen några månader efter studenten. / Sörmlandsbygden
  Läs mer
 • Vitryggen gynnas i Uppland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I Nolmyra utanför Tierp får granarna ge plats år mera löv. För att vitryggiga hackspetten ska kunna överleva och trivas huggs granar bort medan asp, al, sälg och björk lämnas. Samtidigt tillskapas också stor mängd död ved. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dollyvändning är vardagsmat för Daniel

  Etiketter: Skog
  Många kan tycka att det är nog krångligt att backa en personbil med släp. Bara tanken på att göra något liknande med en 21 ton tung och 24 meter lång timmerbil är då hisnande. Men för Daniel Eriksson, Tjärnliden, och hans kollegor är det vardagsmat. / Norran
  Läs mer
 • Ökad satsning för att skydda skogen

  Etiketter: Skog
  Regeringen skjuter till extra pengar till Naturvårdsverket för att stärka skyddet för levande skog, uppger TV4 Nyheterna. Verket får 640 miljoner kronor för 2015 och 590 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Även Skogsstyrelsen får påslag på 100 miljoner kronor per år för att skydda värdefulla skogar. / SvD
  Läs mer

Sidor