Skog

Den svenska skogen

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Vem tycker du ska få medaljerna?

  Etiketter: Skog
  Känner du någon som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna? Någon som gjort det så bra att han eller hon förtjänar en fin medalj. Nominera i så fall din kandidat till Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten eller Silverkvisten. / Skogen
  Läs mer
 • Stort röjningsbehov i skogen i Örebro län

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under hösten en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i länets skogar. Att röja sin skog är såväl en lönsam investering som ett aktivt naturvårdsarbete och en bra viltvårdsåtgärd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Värmlands skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska under hösten träffa virkesköpare och entreprenörer i Värmlands län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Regeringen föreslår mer pengar till Skogsstyrelsen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen föreslår att Skogsstyrelsen ska få 100 miljoner kronor som nivåhöjning för sitt arbete med skogsbruket. Den svåra skogsbranden i Västmanland i augusti i år medför kostnader för stöd åt drabbade skogsägare och andra. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Skogsmaskinsentreprenör kan bli dömd för skogsbranden i Sala

  Etiketter: Skog
  Polisens utredning om den stora skogsbranden i Västmanland har gått framåt. Företaget som utförde markberedning med en skogsmaskin i området där branden startade kommer nu att delges misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet. / Entreprenadaktuellt
  Läs mer
 • Konsumtion driver avskogning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Mer än en tredjedel av skogsskövlingen går att koppla till produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer. ”Vi ser idag att en allt större andel av avskogningen beror på storskalig jordbruksproduktion. Mer än en tredjedel av regnskogsskövlingen kan nu kopplas till ökad produktion av nötkött, soja, palmolja och timmer”, kommenterar Martin Persson, forskarassistent vid avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers. / Kemivärlden Biotech
  Läs mer
 • Twitterstorm om kilometerskatt

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  När järnvägsrälsen inte går ut i skogen, blir ett förslag om kilometerskatt kontraproduktivt, skriver Kerstin Davidson i sin ledare. Och från Marianne Eriksson, LRF Skogsägarna, låter det så här: "Potential för minskat fossilberoende finns i biodrivmedel från skogen. Avståndsskatt hämmar den utvecklingen."/ Skogsland
  Läs mer
 • Miljöhänsyn vid avverkning mer omfattande än tidigare känt

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Tack vare att delar av skogsbruket nu lämnat information om var deras frivilliga avsättningar finns, kan säkrare analyser av tillståndet i skogen göras. En första analys visar att det lämnats betydligt mer miljöhänsyn i skogen än vad som tidigare angetts. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Jakt och skog bakom Jämtlands två superföretag 2014

  Etiketter: Skog
  Jaktutrustningsföretaget Moxter och skogsentreprenadsbolaget PP Logging är så framgångsrika att de båda Jämtlandsföretagen i år tar plats bland Sveriges Superföretag. I tio år har affärsinformationsföretaget Bisnode granskat Sveriges aktiebolag för att identifiera Superföretagen, de företag som presterar allra bäst när det gäller vinst, tillväxt, avkastning och finansiering. Superföretagen är ett samarbete mellan tidningen Veckans Affärer och Bisnode och i år har fler företag än någonsin kvalat in på listan. 442 Superföretag klarar de extremt tuffa kriterierna. / Bisnode
  Läs mer
 • Tio år med Vilhelmina Model Forest - Konferens i Vilhelmina 27-30 oktober

  Etiketter: Skog
  I år är det tio år sedan Vilhelmina kommun som första område i Europa blev en Model Forest. Skogsstyrelsen och samarbetspartners bjuder därför in till en konferens som lyfter såväl resultat från tio års arbete som framtidsvisioner. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor