Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Låt maskiner plantera skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Mycket talar för fler planteringsmaskiner inom det framtida svenska skogsbruket, skriver Back Tomas Ersson i sin avhandling vid SLU. Dels överlever maskinplanterade skogsplantor i Götaland betydligt bättre än handplanterade, dels finns det en mycket hög potential att tekniskt förbättra planteringsmaskinernas produktivitet jämfört med manuell plantering. / SLU
  Läs mer
 • Skogens Dag i Linköping

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Plantering i Barnens skog
  Söndagen den 21 september hade Skogen en helt egen dag i Linköping. Ett tjugotal stationer om skog och natur fanns längs Vidingsjös naturstig. Linköpings kommun och Skogsstyrelsen var huvudorganisatörer för arrangemanget. Förskolor och grundskolor besökte evenemanget och planterade i Barnens Skog som etablerades under det internationella skogsåret 2011. Skogen i Skolans läromedel delades ut till nöjda lärare.
  Läs mer
 • Nu provsågas det brandskadade timret

  Etiketter: Skog
  Stora värden gick upp i rök i samband med skogsbranden i norra Västmanland. AB Karl Hedin försöker nu ta tillvara det som går i den nedbrända skogen. / Sala Allehanda
  Läs mer
 • Motorsågskort på modet

  Etiketter: Skog
  För en vecka sedan hade 65 606 personer i Sverige avlagt prov för motorsågskörkortet. Nu är det ännu fler, bland annat en handfull Arjeplogsbor. Motorsågskörkortet är ett måste – om man ska fälla träd på annans mark. / Norran
  Läs mer
 • Öppet brev till regeringen: Världen behöver mer skog!

  Etiketter: Skog
  Den nya regeringen har fantastiska möjligheter att skapa ett mer hållbart samhälle. Använd den här mandatperioden för att stimulera odlingen av mer råvara, energi och artrikedom i skogen! Gör det i Sverige och i hela världen! / Skogen
  Läs mer
 • Konferens i Vilhelmina 8-9 oktober: Renbruksplaner till stor nytta i framtida samhällsplanering

  Etiketter: Skog
  Företrädare från 37 samebyar med 100 renskötande samer, representanter från skogs- och gruvnäring, vindkraftsbranschen, myndigheter och organisationer deltar på Skogsstyrelsens och Sametingets konferens om renbruksplaner (RBP) i Vilhelmina. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ge växtkraft åt Sveriges gröna guld

  Etiketter: Skog
  Denna vecka öppnas Riksmötet och de valda ledamöterna samlas för första gången sedan valet. Skogsindustrin välkomnar att näringens betydelse för jobb, välfärd och klimat har av politikerna lyfts fram under valrörelsen. Vi ser fram emot att regering och riksdag nu också tar beslut som ger ytterligare växtkraft åt skogsnäringen, vilket kan resultera i tusentals nya jobb. / ST
  Läs mer
 • "Jämställdhet en förutsättning för hållbart skogsbruk"

  Etiketter: Skog
  Jämställdhet och vattenmiljöer är skogsnäringens två svagaste grenar, men det rör sig framåt. Det konstaterades vid en konferens om framtidens hållbara skogsbruk. / Skogsland
  Läs mer
 • Sverige är ingen miljöbov

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Sverige presenteras i en rapport från Världsnaturfonden som land nummer tio i världen på listan över hur stater belastar miljön. Frågan är hur organisationen egentligen räknar. Enligt riksskogstaxeringen vid SLU i Uppsala växer skogen med 30 procent mer än det som avverkas. Virkesförrådet ökar stadigt. Vilket land utses som näst bäst av alla de jämförda staterna? Svaret är Kina. Regimen som står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. / Barometern
  Läs mer
 • Holmen Skogs distriktskontor flyttar till Vreta Kluster

  Etiketter: Skog
  Antalet företag på Vreta Kluster, mötesplatsen för de gröna näringarna, fortsätter att öka. I början på september flyttar även distriktskontoret för Holmen Skog dit. Totalt handlar det om 15 personer. Holmen Skog blir därmed Vreta Klusters största hyresgäst. / Vreta Kluster
  Läs mer

Sidor