Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stormtillägg för skogsägare

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Föreningen Norrskog kommer dela ut 100 miljoner kronor i stormpristillägg. Pengarna går till medlemmar som tecknat ett så kallat stormkontrakt med Norrskog. Det går inte att säga exakt hur många det handlar om men det rör sig om flera tusen medlemmar. / Svt Jämtlandsnytt
  Läs mer
 • Kan ha orsakat Salabranden

  Etiketter: Skog
  En skogsentreprenör misstänks för grov allmänfarlig vårdslöshet efter den stora branden i Västmanland i somras. Men företagets advokat räknar med att det blir räddningstjänsten som så småningom kommer att ställas till svars. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Enkla sätt att pimpa din skog

  Etiketter: Skog
  Med enkla insatser går det att göra skogen mer lustfylld. Här serverar vi några idéer som inte gör plånboken tunnare. Varsågod! / Skogen
  Läs mer
 • Fokus på god miljöhänsyn i Kalmar läns skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen träffar under hösten virkesköpare och entreprenörer i Kalmar län för att på plats i skogen prata om miljöhänsyn i skogsbruket. Genom att studera praktiska exempel ska man tillsammans komma fram till hur miljöhänsynen ska bli bättre på sikt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • En julklapp som växer

  Etiketter: Skog
  Vad kan vara bättre än att ge bort fina presenter som samtidigt bidrar till att rädda liv? Biståndsorganisationen Vi-skogens julklappar hjälper människor i östra Afrika att ta klivet ut ur fattigdom. / Webfinanser
  Läs mer
 • Bruttoavverkning 2014

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2014 att uppgå till 87,0 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogen – med nya möjligheter för Värmland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Ökat byggande i trä, turism och rekreation och fler arbetstillfällen är bara några av de möjligheter som skogen erbjuder. Under en heldag i Sunne presenteras och diskuteras skogens framtid i Värmland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mer än 100 miljoner till stormdrabbade medlemmar

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Hög kvalitet i avverkningarna, en effektiv organisation samt god avsättning för produkterna trots marknadssituationen. Sammantaget har Norrskog lyckats bra med arbetet efter fjolårets stormar Hilde och Ivar. Totalt kommer medlemmar med stormkontrakt att få dela på ett slutpristillägg på över 100 miljoner kronor. / Norrskog
  Läs mer
 • Så blev Skogen pimpad

  Etiketter: Skog
  I år fyller tidningen Skogen 100 år. Som ett led i firandet har tidningen gjort om formen och det i den största omgörningen på ett decennium. Målen med omgörningen är att nå högre förnyelsegrad på prenumerationerna och att tydligare lyfta fram de ämnen Skogen vill vara bäst på: skogsskötsel, virkesmarknad och teknik. / Sveriges Tidskrifter
  Läs mer
 • Gå på virtuell visning med LRF Konsults nya ”Köpa gård-app”

  Etiketter: Skog
  LRF Konsult har utvecklat sin app ”Köpa gård” ytterligare ett steg. Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivning och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. / LRF Konsult
  Läs mer

Sidor