Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Träffar för viltanpassad skogsskötsel

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under hösten träffar runtom i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt och hur alla parter kan bidra till en framgångsrik älgförvaltning där både älg och skog gynnas./ Cision
  Läs mer
 • Säkrare virkeshandel med aktuell skogsbruksplan

  Etiketter: Skog
  En uppdaterad skogsbruksplan är nyckeln till en bra virkesaffär. Det säger Jens Bergström som utvecklade tjänsten han själv saknade som nybliven skogsägare./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Markägare avvisar nytt stort brandreservat

  Etiketter: Skog
  I ett uttalande avvisar Mellanskog och LRF allt tvång när det gäller reservatsbildning på privat skogsmark inom brandområdet i Västmanland./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Alla partier vill värna skogen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Alla riksdagspartier tar skogen i sin famn. Papernet ställde tre frågor till våra riksdagspartier: Hur ska den svenska skogen bidra till att EUs klimatmål uppnås enligt ert parti. Ska staten subventionera- eller inte subventionera förnybara, fossilfria produkter från skogen och är ni för eller emot en kilometerskatt/vägslitageavgift? Läs partiernas svar på Papernet./ Papernet.se
  Läs mer
 • Debatt: Skogsindustrin viktig för Norrbotten

  Etiketter: Skog
  Norrbotten är ett skogstungt län med fler än 5.500 personer sysselsatta inom skogsnäringen, direkt och indirekt. Detta skapar intäkter till statskassan. Enligt Svenskt Näringslivs sajt Sverige tar matchen skapar 5.500 anställda skatteintäkter som räcker till 40 miljoner skolluncher. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Stort intresse för solig skogsdag

  Etiketter: Skog
  Rörviks skogsdag lockade både skogsägare och nyfikna barnfamiljer till Höreryd på lördagen. Flera tusen personer besökte skogsdagen i Höreryd på lördagen. Den uppskattningen gör Ola Svanberg, certifieringsansvarig på Rörvik skog AB. / SMT
  Läs mer
 • Välkommen till Lika villkor på SkogsSverige

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Tina Sjöström, ansvarig för LIka villkor på SkogsSverige
  Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom den skogliga arbetsmarknaden, inom området för enskilt skogsägande och inom utbildning och rekrytering. - Jag vill uppmana berörda inom skogssektorn att kontakta mig så kan vi visa era goda exempel på hur ni arbetar med jämställdhet på SkogsSveriges webbplats, säger Tina Sjöström, handläggare LIka villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Norra lanserar skogsblogg!

  Etiketter: Skog
  Norra Skogsägarna lanserar "Skogssnack", en helt ny skogsblogg! "Skogssnack" synliggör skogen som förnybar resurs för att bygga ett hållbart samhälle. Här förespråkas ett aktivt, hållbart och klimatsmart skogsbruk med frihet under ansvar. / Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Svamp hotar skånska lövskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Allt fler ädellövträd i Skåne hotas av smittsamma sjukdomar. Alm och ask är akut hotade i hela Sverige, och nu står även boken inför ett allvarligt problem. Orsaken är algsvampar av arten Phytophthora som sprider sig i det skånska landskapet. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • Kraftigt prisfall i skogsbränslemarknaden

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Biobränslen och inte minst skogsbränslen är populära och positivt laddade framtidsfrågor särskilt under denna valrörelse. Verkligheten ute bland skogar och värmeverk är dock en helt annan. Under de senaste tre åren har skogsbränslemarknaden pressats och läget är nu akut. Med det kraftiga prisfallet löper vi en stor risk att delar av skogsbränslenäringen helt enkelt slås ut, se figur 1. När skogsbranden i Sala dessutom frigjort enorma mängder biomassa, där över 2/3 endast kan användas för energiändamål, blir denna fråga extremt aktuell. / Danske Bank
  Läs mer

Sidor