Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Einari Vidgréns stiftelse delar ut priser till skogsexperter för tionde gången

  Etiketter: Skog
  Stiftelsen, som upprätthåller Einari Vidgréns livsverk, delade ut priser till skogsexperter för tionde gången. Vid evenemanget som hölls i Vieremä tisdagen den 26 maj 2015 uppgick priserna till 87 500 euro. Einari-priset på 15 000 euro togs emot av Veljekset Knuutinen Oy från Pattijoki och Toropainen Oy Metsäkoneurakointi från Kitee. / Ponsse Oyj
  Läs mer
 • Glöm inte kulturmiljöerna när skogen röjs

  Etiketter: Skog
  Hur röjer man för att skapa framtidens skogar och vad ska man tänka på när det finns kulturmiljöer i skogen? Den 31 maj arrangerar Skogsstyrelsen en heldag i fält där skogsägare kan få svar på dessa frågor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Justera deklarationen för generationsskifte

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Generationsskifte är som bekant något som behöver planeras noggrant, inte minst av skattetekniska skäl. Det går att ändra i gamla deklarationer som är upp till fem år gamla och Henrik Malmborg på Areal i Linköping uppmanar till att nyttja den möjligheten. / Stora Enso
  Läs mer
 • Sex kortfilmer om skog ska nyansera bilden av svenskt skogsbruk

  Etiketter: Skog
  "Skogsbruk, på ren svenska" – så heter en serie korta animerade filmer som ska ge grundläggande fakta om svenskt skogsbruk, miljöpåverkan och klimatnytta. Sveaskog har tillsammans med fem kundföretag tagit fram innehållet. / Sveaskog
  Läs mer
 • Dumpat skräp i skogen, vad gäller?

  Etiketter: Skog
  Skogen kan tidvis bjuda på överraskningar. Det finns skogsägare som upptäcker båttrailers, dumpade kylskåp, komposthögar, utbrända bilar, skjul och till och med nergrävd jordvärme på sin skogsfastighet. Så frågan är vad jag som skogsägare kan göra när jag möter överraskningar i min egen skog? Filip Herlitz, jur kand och VD på Argum ger svar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Hårt tryck på Nordens skogar

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogarna i norr kan på sikt komma att utsättas för hård press då den globala efterfrågan på naturresurser ökar samtidigt som klimatet förändras och det ställs allt högre krav på miljöhänsyn, enligt en ny bok om de nordiska skogarnas framtid. / SLU
  Läs mer
 • Försäljningen av tallplantor ökar igen efter flera år

  Etiketter: Skog
  Efter många års tillbakagång ser Södra nu ett trendbrott när det gäller andelen sålda tallplantor. – Denna vår går det ut cirka 1,7 miljoner tallplantor från vår plantskola i Flåboda och till nästa vår kommer det att vara 2,5 miljoner plantor. Totalt kommer Södra i år att leverera 3,5 miljoner tallplantor, vilket är drygt två miljoner mer än när det var som sämst, säger Ida Karlsson, platschef vid Flåboda plantskola. / Södra
  Läs mer
 • Skogsindustrins viktigaste mötesplatser går samman – tre starka event under samma tak

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag, Skog, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Adforum, världsledande arrangör av mässor för massa- och pappersindustrin, och Elmia, som bland annat arrangerar mässor inom bioenergisektorn, har tecknat avtal om att sammanföra sina mässor för att skapa en stark och tidsenlig mötesplats för innovationer och nya användningsområden för råvaror från skogsindustrin. Med start 2016 arrangerar de tillsammans International Wood Biorefining Week den 24-26 maj på Stockholmsmässan. / Elmia
  Läs mer
 • Komatsu Forest satsar stort på förarutbildning

  Etiketter: Skog
  I dagarna börjar Joacim Henningsson och Roger Sandemo sina nya tjänster som maskin- och metodinstruktörer på Komatsu Forest. Tillsammans med Per Lysebäck, som arbetat som maskin- och metodinstruktör på företaget i ett år, utgör de ett starkt och erfaret team med fokus på att utbilda maskinägare och förare i hur de kan få ut mest av sin maskin. / Komatsu Forest
  Läs mer
 • Brandskogen öppen för allmänheten igen

  Etiketter: Skog
  Efter den våldsamma skogsbranden i Västmanland förra sommaren har det varit förbjudet för allmänheten att vistas i området. Nu är förbudet hävt, meddelar Länsstyrelsen. / DN
  Läs mer

Sidor