Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsmuseet firade 30 år - hoppas bli riksmuseum

  Etiketter: Skog
  På tisdagen firade Skogsmuseet 30 årsjubileum. - Vi ger aldrig upp tanken på att bli ett nationellt museum, underströk Gunilla Johansson, styrelseordförande. / Lycksele kommun
  Läs mer
 • Allt säkrare skattningar av skogsbiomassa med 3D-satellitdata

  Etiketter: Skog
  Med satellitburen 3D-teknik går det idag att beräkna trädens höjd och volym i skogsbestånd var som helst på jorden. Med vissa metoder blir noggrannheten i nivå med de absolut bästa, men betydligt dyrare, flygburna tekniker som finns idag. Det visar Henrik Persson i en avhandling från SLU. / Webfinanser
  Läs mer
 • Artdatabanken vill skydda mer skog

  Etiketter: Skog
  Mer skog måste undantas från vanligt skogsbruk om vi ska uppnå miljömålen. Det anser Torleif Ingelög, föreståndare för Artdatabanken vid SLU. Trots tydliga förändringar i skogbruket de senaste 10 åren kommer ännu större ansträngningar att behövas. / Skogsland
  Läs mer
 • MaskinSverige stöttar Musikhjälpen: Buda på magisk maskinhelg!

  Etiketter: Skog
  Musikhjälpen är igång- Linnea Henriksson, Petter och Kodjo Akolor sänder 8-14 december radio och TV dygnet runt, spelar önskeskivor och auktionerar ut paket. Intäkterna går till AIDS-forskning och i år drar även maskinbranschen sitt strå till stacken! MaskinExpo har arrangerats i drygt 30 år och är Nordens största entreprenadmässa. På mässan visas entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör, verktyg, transportfordon, grönytemaskiner, skogsmaskiner samt maskiner för vägunderhåll, lantbruk och bergsbruk. Mässan arrangeras i samarbete med MaskinLeverantörerna och äger rum på STOXA, en mil från Arlanda, den 28–30 maj 2015./ MaskinExpo
  Läs mer
 • En skandalartad historia om gödsling

  Etiketter: Skog
  Reglerna för gödsling går tvärt emot råden från landets ledande experter på Lantbruksuniversitetet. En oenig styrelse beslöt att lägga locket på och fortsätta i gamla fotstpår. Det reser också principiella frågor om forskningens roll. / Vi skogsägare
  Läs mer
 • Nytt svenskt stöd för att bekämpa illegal skogsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Utvecklingssektionen på ambassaden har idag avtalat med European Forest Institute (EFI) att stödja programmet; “Strengthening Awareness and Ownership of Forest Governance issues in the Greater Mekong and Asian region”. / Sveriges Ambassad Bangkok
  Läs mer
 • Ett bra jobb för vattnets skull är en viktig drivkraft hos skogsbrukets aktörer

  Etiketter: Skog
  Arbetet med att förhindra allvarliga körskador behöver fortsätta med hög prioritet. Det är en av slutsatserna som Skogsstyrelsen drar i en lägesbeskrivning av skogssektorns arbete för vattnet i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen överklagar dom om slamspridning

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljödomstolen i Umeå har i en dom upphävt Skogsstyrelsens förbud mot slamspridning. Skogsstyrelsen överklagar nu denna dom till Mark- och miljööverdomstolen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Silverkvist till Ingemar Mäkitalo

  Etiketter: Skog
  I samband med avtackningen för drygt 40 års tjänst så fick Ingemar Mäkitalo även utmärkelsen Silverkvisten. – Den värdesätter jag högt, säger Mäkitalo som blev rejält överraskad. / Tidningen Härjedalen
  Läs mer
 • Välj en äkta gran i jul

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Snart är det hög tid att införskaffa julgran. Att välja en äkta närodlad gran är ett mer miljövänligt val framför en gran i plast. Men innan du köper din gran, läs om hur du bäst håller den vid liv under både jul- och nyårshelgerna. / LRF
  Läs mer

Sidor