Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Så återhämtar sig djur och natur efter en skogsbrand

  Etiketter: Skog
  Okontrollerade skogsbränder innebär förluster för samhället samt enskilda, och är inget önskvärt. Men en skogsbrand kan gynna den biologiska mångfalden genom att nya arter och nytt liv uppstår. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Varning för att gå i brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen varnar markägare och boende för att beträda det stora skogsområde som brunnit i Västmanland. Det kan vara livsfarligt under lång tid. / SR P4 Västmanland
  Läs mer
 • Nytagna flygfoton och ny teknik hjälper drabbade skogsägare

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska ta fram underlag för de skogsägare som drabbats av branden i Västmanland med hjälp av nytagna flygfoton och data som tagits fram tidigare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Erlandsson flaggar för skärpt katastrofberedskap

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Sveriges beredskap när det gäller katastrofer som branden i Västmanland ska ses över. Vi kanske behöver ett eget vattenbombflyg, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsbranden i Västmanland är säkrad och släckningen fortsätter

  Etiketter: Skog
  Södra delen inom det avspärrade området är nu säkrad för brandspridning. Släckningsarbetet fortsätter och även röjningsarbete pågår på och intill vägar inom det avspärrade området. Det är viktigt att få undan träd som riskerar att falla för att vägarna ska kunna användas säkert av räddningspersonalen. / Krisinformation.se
  Läs mer
 • Ovädret kostade över 37 miljoner

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Över 25 miljoner. Så mycket kostar förra veckans oväder för Fortum. För Länsförsäkringar ser notan ut att hamna på runt tolv miljoner. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Björksteklar äter upp skogen

  Etiketter: Skog
  Det pågår just nu en invasion av björksteklar, larver som kaläter björkar längs en linje söder om Landskrona och Simrishamn. / Svt Sydnytt
  Läs mer
 • Lyft pension tidigt!

  Etiketter: Skog
  När vi blir äldre minskar benägenheten att konsumera. Det talar för att lyfta pensionen i ett tidigt skede. Så resonerar Björn Lundgren i sin bok Driva företag som pensionär. I juninumret av tidningen SKOGEN gick vi igenom vilka pensionsval skogliga egenföretagare kan göra. / Tidningen SKOGEN
  Läs mer
 • Stora risker med att beträda brandhärjade områden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsägare i Växjö lurade Sveaskog på 240 000 kronor

  Etiketter: Skog
  Sveaskog betalade 240 000 kronor i förskott till en skogsägare bosatt i Växjö – men när bolaget skulle genom­föra avverkningen var skogen redan avverkad. / SMP.se
  Läs mer

Sidor