Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

  Etiketter: Skog
  Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna, visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt. Skogsbarometern visar också att skador på skog anses vara det som kan få störst påverkan på ägandet på sikt. / LRF Konsult
  Läs mer
 • Känslan av ägande viktigast

  Etiketter: Skog
  Jakten och känslan av att äga sina träd är viktigast för skogsägarna. Lönsamheten, som har förbättrats senaste året, är mindre viktig, enligt en rapport. / Katrineholmskuriren
  Läs mer
 • Små maskiner kan ge fler jobb

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  När stormarna drog genom skogarna fick Bernt Jonsson fullt upp. Nu vill han förebygga inför kommande stormar, och rekognoserar marknaden för gallring med mindre skogsmaskiner. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • En skogsindustriell stormakts uppgång – och sen?

  Etiketter: Skog
  Under KSLA:s skogsavdelnings årliga möte höll Erland Mårald, professor i idéhistoria, ett mycket uppskattat föredrag om samhälleliga orsaker bakom den svenska skogsindustrins framgångsrika utveckling under 1900-talet ur ett idéhistoriskt perspektiv. / SLU
  Läs mer
 • Besparingsskog skapar konflikt inför stämma

  Etiketter: Skog
  Ett försök till fientligt övertagande. Så ser Per Erik Wiik på Bergviks och Marma Skogs invändningar mot förslaget till nytt reglemente för Orsa besparingsskog. Nu uppmanar han alla privata delägare att stödja styrelsens förslag. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen partner i Hack for Sweden

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen är partner i 2015 års Hack for Sweden, tävlingen där de medverkande lagen utvecklar nya tjänster och produkter med myndigheters öppna data. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Göran Persson inledningstalar på Business Arena Umeå

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs ordförande och Sveriges tidigare statsminister Göran Persson är en av inledningstalarna på fastighets- och samhällsbyggnadsevenemanget Business Arena Umeå, tisdagen den 17 februari 2015. / Business Arena Umeå
  Läs mer
 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Lär dig mer om julgranar på SkogsSverige
  Julen står snart för dörren och på SkogsSverige hittar du svaren på det du undrar. Vi har ett flertal sidor om julgranar där du kan lära dig mer om hur du sköter din julgran, var du hittar Skogis-granarna i Stockholm och du kan besvara en enkät om julgranar. Dessutom har vi fakta om våra svenska träd där granen ingår. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Tror ni att en gran är en gran är en gran?

  Etiketter: Skog
  Då har ni inte hört granens historia eller sett den moderna noblessgranen, den traditionella rödgranen och inte heller mött en kungsgran klädd i återvinningsbart pynt. / LRF i Västra Sverige
  Läs mer
 • Ny kartläggning av älgfodret i Skaraborg

  Etiketter: Skog
  En ny metod för att kartlägga tillgång på älgfoder visar att ungskogen i Skaraborg främst består av gran och björk - trädslag som inte tillhör älgens favoritföda. Kartläggningen har genomförts med hjälp av deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt.
  Läs mer

Sidor