Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Södra kartlägger stormen Egons framfart

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu. / Södra
  Läs mer
 • Skador efter stormen Egon inventeras i veckan

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna efter stormen Egon som drog fram under helgen. Tidigast på torsdag eftermiddag den 15 januari kan en uppskattning av skadornas omfattning lämnas. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Brända skogen blir pengar

  Etiketter: Skog
  Totalt 4200 kubikmeter brandskadat timmer lastades igår i hamnen i Västerås. / VLT
  Läs mer
 • Skötselråd vid stormfällning

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Gå över hela fastigheten och skaffa dig en bild av skadornas omfattning. Innan du börjar upparbeta skadade träd - kontakta din virkesköpare! På SkogsSveriges sidor om stormfällning under ämnet Skog kan du också läsa mer om säkerhet, insektsangrepp och om skogsskötsel för att motverka stormfällning. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Ny metod kan rädda hotade skalbaggar

  Etiketter: Skog
  Virkeshögar i skogen utgör en dödsfälla för skalbaggar som lockas att lägga sina ägg där. När virket skickas till flisning förstörs nämligen äggen för många av skalbaggarna som i dagsläget är hotade. / Svt
  Läs mer
 • Fick använda motorsågarna under stormen efter dispens

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Efter nya regler får räddningstjänsten inte längre använda motorsågar i samma utsträckning, men nästan omgående tvingades Arbetsmiljöverket utfärda en dispens under stormen Egon. / Svt Smålandsnytt
  Läs mer
 • SkogsSverige önskar god jul och gott nytt år!

  Etiketter: Skog
  SkogsSverige önskar alla besökare på webbplatsen en god jul och ett gott nytt år! Den 12/1 kommer åter nyheter att publiceras och det går att ställa frågor i Frågelådan igen. Allt gott inför 2015!
  Läs mer
 • Köp Skogis-granar av jägmästarestudenterna fram till den 23 december

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Jägmästarestudenterna från SLU i Umeå har huggit färska julgranar som de säljer på nio ställen i Stockholm fram till den 23 december kl 16. Följ dem på SkogsSveriges Facebook-sida och Twitter-konto!
  Läs mer
 • Skogsstrategin visar vägen för kommunens skogsbruk

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Ludvika kommuns skogsinnehav om ca 1400 ha är till stor del koncentrerat till tätorterna och framför allt runt Ludvika. Den tätortsnära skogen är en viktig kommunal naturresurs som rymmer såväl biologiska, ekonomiska och sociala värden. Vissa områden är särskilt populära och väl utnyttjade rekreationsområden som till exempel Högberget och Biskopsnäset. / Ludvika kommun
  Läs mer
 • Fem nya naturreservat av artrik kyrkskog i länet

  Etiketter: Skog
  Fem områden på totalt 236 hektar blir nya naturreservat i Östergötland när Linköpings stift byter mark med statliga Sveaskog. / Corren.se
  Läs mer

Sidor