Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Välkommen på årsmötet!

  Etiketter: Skog
  Den 15 april håller föreningen Skogen årsmöte på Storgatan 19 i Stockholm. Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på skogen.se från och med den 1 april. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Förvaltning av skog

  Etiketter: Skog
  Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden. Vägledningen ger stöd i valet av inriktning på förvaltningen och för det praktiska genomförandet. Den anger prioriterade åtgärder för perioden 2013 – 2020. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Debatt: Mer upplysning om skogens betydelse

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I en debattartikel i Dagens Nyheter krävde fem miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas. Det här tyder på att mer upplysning behövs. För närvarande drivs en del projekt för att lära skolelever mer om skogen. Skogen i skolan - där bland andra LRF står bakom - vänder sig till grundskolan. Skogsindustrierna driver sedan 1999 Framtidsresan, där man informerar gymnasieelever om jobben och möjligheterna inom branschen. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsskydd alltmer poppis bland markägare

  Etiketter: Skog
  Förra året skyddades nästan 26 hektar så kallad ädellövskog i Blekinge. Skogsstyrelsen märker ett allt större intresse för skogsskydd bland Blekinges markägare. I Blekinges djupa ädellövskogar lever många hotade arter som är beroende av skogens unika miljöer. / Svt Blekingenytt
  Läs mer
 • Finland stöper om skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Det är en turbulent tid för den finska skogsnäringen. Ny skogslag, omstöpt skogsmyndighet och i sommar kan det vara stopp för stöden till skogsägarna. För Finlands 740 000 skogsägare, fler än dubbelt så många som i Sverige, väntar nya tider. Förändringarna påverkar alla skogsägare och ger en bild av att ”hela skogen stormar” i Finland. / Skogsland
  Läs mer
 • Slut på mätningar av skogens tillstånd

  Etiketter: Skog
  Efter larm om skogsskador i mitten av 80-talet började Skogsstyrelsen följa utvecklingen av skogsskador. Nu har den samlade miljöövervakningen utvärderats av Lunds universitet. Men nu ska man sluta med mätningarna. / Statskoll
  Läs mer
 • Lant- och skogsbruksarealen upptar 88 procent av landarealen

  Etiketter: Skog
  Den totala arealen för landets lantbruksenheter uppgår till 35,8 miljoner hektar i 2014 års fastighetstaxering. Sveriges totala landareal är 40,7 miljoner hektar vilket innebär att lantbruken upptar 88 procent av landarealen. / SCB
  Läs mer
 • 200 skogsägare firade 50-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  I februari 1965 bildade de privata skogsägarna i Lövångerområdet ett skogsbruksområde för samverkan mellan de privata skogsägarna. Detta var det första skogsbruksområdet i Västerbotten. I lördags, 21 februari, var det dags att fira de första 50 åren. Drygt 200 skogsägare hade samlats till jubileumsfesten på Folkets hus I Lövånger. / Norran
  Läs mer
 • Rekordresultat för Norra

  Etiketter: Skog
  Norra gör sitt bästa resultat någonsin! Efter finansnetto redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret 2014 om 123 miljoner kronor, en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år (-20). Därtill ökade nettoomsättningen under perioden med fem procent till 1,9 miljarder kronor, detta utan hänsyn till att föreningens byggvaruhandel har avyttrats. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Etiketter: Skog
  SkogsSveriges webbplats, skogssverige.se
  SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.
  Läs mer

Sidor