Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Beräkna skogliga grunddata i din skog

  Etiketter: Skog
  För dig som skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Börje Larssons nionde Rottneskotare

  Etiketter: Skog
  Börje Larsson, skogsentreprenör i Salbohed, strax utanför Sala är inne på sin nionde Rottneskotare. Det började redan 1986 med en Rottne Rapid och nyligen levererade återförsäljaren TraktorNord i Uppsala den tredje F18-skotaren till Börje. Anläggningsvärlden åkte med när han skotade maskinens första lass. / Anläggningsvärlden
  Läs mer
 • Länsstyrelsen Skåne begär in plan för utrotning av gudaträd

  Etiketter: Skog
  Gudaträd, ett parkträd som förekommer i södra Sverige, är ny på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Länsstyrelsen Skåne begär nu att de skånska kommunerna och kyrkogårdsförvaltningarna inventerar antalet gudaträd och tar fram en plan på hur de ska utrotas. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Debatt: Skogen en effektiv kolsänka – om den brukas

  Etiketter: Skog
  Skogen binder koldioxid – så länge den växer. Därför ska vi bruka skogen och skörda den innan den blir för gammal och börjar brytas ner och läcka koldioxid, skriver Lena Eriksson Sonebrink. / GP
  Läs mer
 • Ferry Svan laddar för sitt första världsmästerskap

  Etiketter: Skog
  I helgen arrangeras världsmästerskapet i Timbersports i Prag. Då är det första gången som Ferry Svan deltar i det individuella världsmästerskapet och representerar Sverige. Blott 23 år gammal blir han även den yngste svensken någonsin. Sedan han blev nordisk mästare i slutet på augusti har han tränat stenhårt inför mästerskapet. – Jag har haft riktigt hårda veckor träningsmässigt och nu ska jag börja släppa upp på träningen för en fin form, säger Ferry Svan. / Stihl
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 3-2019

  Etiketter: Skog
  Ur innehållet: ”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag”. Vad händer med det nationella skogsprogrammet? Det var den övergripande frågan vid akademisammankomsten i september. Läs mer i nyhetsbrevet som pdf-dokument. / KSLA
  Läs mer
 • Samarbete dödar granar

  Etiketter: Skog
  Blånadssvampar och granbarkborrar samarbetar för att ta död på granar. Det visar en studie från Örebro universitet.<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Moelven ser möjligheter på en mer krävande marknad

  Etiketter: Skog
  Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 43,6 miljoner NOK under tredje kvartalet. Det är en minskning med 86,0 miljoner NOK jämfört med samma period 2018. / Moelven
  Läs mer
 • Forskningsprojekt för minskad användning av kemiska bekämpningsmetoder vid Svenska Skogsplantor

  Etiketter: Skog
  Med ett varmare klimat ökar risken för svampangrepp på plantskolor. I ett samarbete mellan Svenska Skogsplantor och SLU pågår nu forskning för att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmetoder för att undvika att skador från svampangrepp ökar i framtiden. / Svenska Skogsplantorr
  Läs mer
 • Kraftsamling mot granbarkborre utökas i Svealand och förlängs

  Etiketter: Skog
  Kraftsamlingen mot skadeinsekten granbarkborren, som dödat granar för miljardbelopp i södra Sverige senaste året, utökas nu till att gälla även mellersta delarna av landet. Samtidigt förlängs satsningen med tre år. Orsaken är att angreppen spridit sig norrut och förväntas pågå under lång tid framöver.Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor