Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsbranschen i Nya Zeeland drabbas hårt av Coronaviruset

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket i Nya Zeeland är starkt beroende av exporten av rundvirke till Kina och nu ser det ut som att Kinas import av rundvirke minskat rejält och avverkningarna stannar av i Nya Zeeland. Artikeln i tidningen Stuff riktar hela anledningen till Coronaviruset och att Kina stoppat sina industrier. / Skogsforum
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: ”Låt döda träd stå kvar!”

  Etiketter: Skog
  Tvärt emot vad man kan tro så uppmanar Skogsstyrelsen barkborredrabbade skogsägare att låta barkborredödade träd stå kvar i skogen.<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Så kan skog brukas utan hyggen

  Etiketter: Skog
  Det går att bruka skogen utan att det blir kalhygge. Hyggesfritt skogsbruk kan bevara naturvärden, fornlämningar och friluftsliv. Därför ordnar Skogsstyrelsen en inspirationsdag om hyggesfritt skogsbruk på Scandic Borlänge den 14 mars. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Minskning i avverkningsanmälningar stannade av i februari

  Etiketter: Skog
  Höstens och vinterns trend med minskad areal som skogsägare anmält för avverkning, avstannade i februari. Nivån är densamma som i fjol vid samma tid. Däremot var det en stor variation mellan landsdelarna där Svealand hade den högsta nivån på 14 år. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sveaskog avyttrar 10 400 hektar skogsfastigheter

  Etiketter: Skog
  Sveaskog avyttrar totalt 10 400 hektar fördelat på drygt 20 skogsfastigheter runt om i Sverige. Totalt försäljningsvärde beräknas uppgå till cirka 136 Mkr. Avyttringen ingår i Sveaskogs markförsäljningsprogram. / Sveaskog
  Läs mer
 • Tillsynen av granbarkborreangrepp utökas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens tillsyn under 2020 fokuserar bland annat på åtgärder mot skadliga insekter med anledningen av den kraftiga ökningen av angrepp från granbarkborre. Syftet är att minska spridningen av skadeinsekten genom att få markägare att följa lagen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Tillsynen av granbarkborreangrepp utökas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsens tillsyn under 2020 fokuserar bland annat på åtgärder mot skadliga insekter med anledningen av den kraftiga ökningen av angrepp från granbarkborre. Syftet är att minska spridningen av skadeinsekten genom att få markägare att följa lagen. "Vår tillsyn av hur lagen efterlevs leder till effekter ute i skogen. Med tanke på den dramatiska utvecklingen av angrepp från granbarkborre behöver vi därför komplettera vår rådgivning med en utökad tillsyn", säger Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen: Så kan skog brukas utan hyggen

  Etiketter: Skog
  Det går att bruka skogen utan att det blir kalhygge. Hyggesfritt skogsbruk kan bevara naturvärden, fornlämningar och friluftsliv. Därför ordnar Skogsstyrelsen en inspirationsdag om hyggesfritt skogsbruk på Scandic Borlänge den 14 mars.
  Läs mer
 • Nya regler för skogscertifieringar – mer än bra på papperet?

  Etiketter: Skog
  FSC är kanske den mest kända certifieringen för skogsindustrin. Nu lanserar konkurrenten PEFC en ny standard. Kan den konkurrera eller sätta press på FSC? Vad säger miljörörelsen? / Natursidan.se
  Läs mer
 • Mattias bjuder på rostade barkborrar som snacks

  Etiketter: Skog
  Skogskonsulenten Mattias Sparf bjöd sina arbetskamrater en kväll på lite udda snacks till ölen: rostade granbarkborrar. Mattias har vittjat övervakningfällor och fört statistik över hur många som har fångats in. Med över två liter sparade barkborrar tyckte Mattias att det var synd att bara kasta dem. Då fick han idén att göra snacks. "Jag tyckte det kunde vara lite kul att bjuda på lite salta och rostade barkborrar när vi hade en personalaktivitet", säger han. / SVT Nyheter Öst
  Läs mer

Sidor