Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • 1000 klassrum i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  FAO:s tema för Internationella skogsdagen 21 mars 2019 lyfter särskilt aktiviteter för att utveckla ungdomars och barns syn på skogen. I Sverige har det skapats över tusen skolskogar sedan det nationella samverkansprogrammet. Skogen i skolan startade sin verksamhet 1973. När delar av undervisningen flyttas till en närliggande skog kan både skolprestationerna och elevernas utveckling förbättras. Det visar en svensk kunskapsöversikt över internationell forskning kring utomhusundervisning. I skolskogen byggs samtidigt en relation till skogen, även hos en växande urban generation. / FAO
  Läs mer
 • Så kan du fira den Internationella skogsdagen

  Etiketter: Skog
  Den 21 mars infaller den Internationella skogsdagen. Den instiftades av FN år 2012, men det är under senare år som den har fått större uppmärksamhet. – Jag tänker att dagen är ett tillfälle att på alla möjliga olika sätt synliggöra hur viktig skogen är: för klimatet, för folkhälsan, för den biologiska mångfalden, för Sveriges ekonomi och så vidare, säger Ulrika Lagerlöf, kommunikationschef på Skogssällskapet.
  Läs mer
 • Elmia Wood firar internationella skogsdagen med ny grafisk profil

  Etiketter: Skog
  Arbetet med Elmia Wood 2021 är redan i full gång. Elmia har nyligen rekryterat och förstärkt skogsteamet, som nu fokuserar på genomförandet av både SkogsElmia 2019 och Elmia Wood 2021. Samtidigt markerar Elmia Wood sin utveckling genom att lansera en helt ny grafisk profil. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen: Vad vet du om din skogspromenad?

  Etiketter: Skog
  Skogen – en av våra största basnäringar, och en självklar del i många svenskars söndagspromenad. Men vet du vad det är du ser på promenaden? / Skogssällskapet
  Läs mer
 • PEFC bjuder in till fototävling - #upplevskogen2019

  Etiketter: Skog
  Svenska PEFC bjuder in till fototävlingen ”Upplev skogen – upplev PEFC!”. Tävlingen är öppen för alla som vill skildra sin upplevelse av skogen i bild. De tre vinnande bilderna kvalificerar sig för PEFC:s internationella fototävling och är med och tävlar om ”PEFC International Photographer of the Year Award”. / PEFC
  Läs mer
 • Film om tillsyn för uthållig produktion

  Etiketter: Skog
  Filmen förklarar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn som främjar skogsproduktion. Den tar upp exempel på dokument som markägaren kan komma att få från myndigheten i ett tillsynsärende. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

  Etiketter: Skog
  En ny sektion i Skogskunskap behandlar skötsel av blandskog. Sektionen kompletteras med två nya filmer om blandskogsskötsel. / Skogforsk
  Läs mer
 • Vision om skogsbruksplan för fjällskogen

  Etiketter: Skog
  Ett intensivt skogsbruk i Norrlands inland – det ser debattören Sverker Liden framför sig i denna vision om en skogsbruksplan för...<br /> / ATL Lantbrukets Affärstidning
  Läs mer
 • Hunden Aska är specialtränad för att hitta granbarkborrar

  Etiketter: Skog
  I år räknar Skogsstyrelsen med att angreppen i den sydsvenska skogen från den fruktade granbarkborren kommer att bli på rekordnivå....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Kulturskatter ryker i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer. Av alla kulturlämningar är kolbottnen, resterna efter kolmilorna i skogen, som råkat mest illa ut. / Forskning.se
  Läs mer

Sidor