Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Gör som Victoria - gå på skogskurs för tjejer

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Är du intresserad av naturen? Tycker du om att vara ute i skogen? Då är vår skogskurs för tjejer något för dig! / SLU
  Läs mer
 • ”Låt entreprenörerna sköta planeringen”

  Etiketter: Skog
  – Om man på allvar börjar se över planeringen skulle entreprenörerna kunna få en lönsam verksamhet med dagens ersättningsnivåer. Det säger Karl-Magnus Hembjer, företagsutvecklare hos SMF. / Skogen
  Läs mer
 • Nu är det 40 år sedan stora skogsstrejken

  Etiketter: Skog
  Den 21 mars 1975 hade missnöjet bland skogsarbetarena i Norrland kommit till vägs ende. Ackordsystemet, som innebar att arbetarna fick betalt per fällt träd, gjorde att många som inte orkade jobba lika hårt som andra, knappt fick någon lön alls. Det var främst äldre som missgynnades av systemet. Kravet från arbetarna var därför en fast månadslön på 4000 kronor. Strejken startade klockan 16. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Jämställdhetsarbete ger alla förbättringar

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  När kvinnor kommer in i mansdominerade branscher så vinner faktiskt männen på det. Det visar forskning vid LTU. Forskarstuderandena i arbetsvetenskap vid LTU Maria Johansson och Lisa Andersson undersöker i sin forskning genusmönster och möjligheter att förändra dessa inom gruv och skogsbranschen. Två väldigt mansdominerade områden där det verkar 85 procent män och 15 procent kvinnor. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Tillsynen av miljöhänsyn skärptes markant 2014

  Etiketter: Skog
  För fjärde året i rad ökar antalet förelägganden och förbud som ska se till att god miljöhänsyn tas vid en avverkning. Framförallt har beslut för att förhindra körskador ökat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sopor tränger ut skogsbränsle

  Etiketter: Skog
  Trots högt bränslevärde på grot så minskar lönsamheten stadigt. Den enda större köpare som SKOGEN fortfarande har kunnat hitta prislistor för på nätet är Södra. Norra Skogsägarna slutade att ha listpriser på grot i december. / Skogen
  Läs mer
 • Astrids omsorg om skogen prisas

  Etiketter: Skog
  Hon är en prisad skogsägare. Astrid Persson tilldelas Skogsvårdspriset 2015 av föreningen Skogsägarna Mellanskog. –  Verkligen en överraskning, säger Astrid. / NA
  Läs mer
 • Lita inte på medelpriser – kan slå fel på miljoner

  Etiketter: Skog
  – Det är bra att det finns prisstatistik, men det går inte att lita blint på medelpriserna. De bygger på en mycket stor variation och kan slå väldigt fel om de tillämpas på en enskild fastighet, säger Örjan Carlsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Hästen Paroll röjer skog i Ockelbo

  Etiketter: Skog
  Ett ptroo hörs i skogen vid Vallssjön i Ockelbo. Det är Conny Blom och Ardennerhästen Paroll som drar fram timmer på små stigar i skogen kring Gammelfäbodarna. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Råmetanol framtidens motorbränsle

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  I morgon äger en internationell metanolkonferens rum vid Lund Tekniska Högskola. Docent Martin Tunér skriver här om nya rön om metanolen och förbränningsmotorer. Biometanol tillverkas av träflis, annan skogsråvara eller avfall medan metanol vanligtvis är tillverkat av naturgas. / ATL
  Läs mer

Sidor