Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • SSR uppmanar Svenska Kyrkan att erkänna samiska rättigheter

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Svenska Samernas Riksförbund uppmanar nu Svenska Kyrkan att erkänna samiska rättigheter till land och vatten. Det genom att certifiera kyrkans skogsinnehav inom renskötselområdet enligt FSC-standarden./ Sameradion & SVT Sápmi
  Läs mer
 • Informationsmöte om ny skogsstrategi i EU

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Den svenska skogen ska planeras och hanteras i Sverige i enlighet med svensk lag. Samtidigt är det bra att EU tar fram en modern skogsstrategi, eftersom många politiska beslut inom andra områden påverkar skogen. Så kan man sammanfatta det informationsmöte om EU:s nya skogsstrategi som hölls i Stockholm den 13 april./ Woodnet
  Läs mer
 • Granbarkborren väntas ge problem även i år

  Etiketter: Skog
  Snön börjar smälta undan och då tittar insekterna fram. En av dessa är granbarkborren som de senaste åren blivit ett växande problem för skogsägare i Jämtlands län. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Hög tid att röja i de västsvenska skogarna

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under våren en röjningskampanj för att få skogsägarna att öka röjningsaktiviteten i skogen. Ungefär 350 skogsägare i Västsverige får i dagarna ett utskick om hur det ser ut i deras skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Dyrt och onödigt att tillsätta bor vid skogsgödsling

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsbruket använder dyra, berikade gödselmedel för att motverka borbristskador i träden. Nu visar Skogforsk att det troligen kostar skogsbruket många miljoner kronor i onödan varje år. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsnäringsveckan inleds och öppnar dialogen kring skogens unika betydelse för bioekonomin

  Etiketter: Skog
  HKH Prins Carl Philip, närings- och innovationsministern Mikael Damberg och EU-parlamentarikern Jytte Guteland deltar tillsammans med företrädare för näringsliv, forskning och politik. Skogsindustrierna bjuder in till en mötesplats med ett 30-tal seminarier och möten under 13-16 april med 17 andra arrangörer.
  Läs mer
 • Pris till Leif Jougda - utomordentlig tjänst för skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Föreningen Skogen uppmärksammar Leif Jougdas arbete. Leif är bland mycket annat PLURAL:s kontakt i Vilhelmina Model Forest och han får priset för utomordentliga tjänster för svenska skogsbruket. Jougda får Greve Carl Bernadottes Skogspris som delas ut under Skogsnäringsveckan. / SLU
  Läs mer
 • Fler än 140 000 gamla träd finns i Jönköpings län – pressträff vid Eklundshov i Jönköping den 13 april

  Etiketter: Skog
  På mindre än två år har mer än 70 000 biologiskt värdefulla träd i Jönköpings län kartlagts. Detta har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen inom ramen för Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens projekt för långtidsarbetslösa. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • EU:s nya skogsstrategi

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Vad innebär EU:s nya skogsstrategi för Sverige? Välkommen till Europahuset klockan 12:15 den 13 april för att ta del av information om den europeiska skogsnäringen och varför EU förbereder en skogsstrategi. / Europaparlamentet
  Läs mer
 • Säkerhet i stormskogen

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsarbete är en riskfylld verksamhet, också under normala omständigheter. Årligen omkommer 2-5 personer, och ännu fler skadas allvarligt. Upparbetning av stormfälld skog hör till det allra farligaste. I arbetet efter stormen Gudrun omkom 9 personer, och 141 skadades, enligt rapporter till Arbetsmiljöverket. Den största andelen omkomna var självverksamma. / SkogsSverige
  Läs mer

Sidor