Skog

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt

Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

 

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören

Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

 

Omfattande miljöinsatser

De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. 

 

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället

Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

 

Fråga SkogsSverige om skog!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • En skandalartad historia om gödsling

  Etiketter: Skog
  Reglerna för gödsling går tvärt emot råden från landets ledande experter på Lantbruksuniversitetet. En oenig styrelse beslöt att lägga locket på och fortsätta i gamla fotstpår. Det reser också principiella frågor om forskningens roll. / Vi skogsägare
  Läs mer
 • Nytt svenskt stöd för att bekämpa illegal skogsavverkning

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Utvecklingssektionen på ambassaden har idag avtalat med European Forest Institute (EFI) att stödja programmet; “Strengthening Awareness and Ownership of Forest Governance issues in the Greater Mekong and Asian region”. / Sveriges Ambassad Bangkok
  Läs mer
 • Ett bra jobb för vattnets skull är en viktig drivkraft hos skogsbrukets aktörer

  Etiketter: Skog
  Arbetet med att förhindra allvarliga körskador behöver fortsätta med hög prioritet. Det är en av slutsatserna som Skogsstyrelsen drar i en lägesbeskrivning av skogssektorns arbete för vattnet i skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen överklagar dom om slamspridning

  Etiketter: Skog
  Mark- och miljödomstolen i Umeå har i en dom upphävt Skogsstyrelsens förbud mot slamspridning. Skogsstyrelsen överklagar nu denna dom till Mark- och miljööverdomstolen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Silverkvist till Ingemar Mäkitalo

  Etiketter: Skog
  I samband med avtackningen för drygt 40 års tjänst så fick Ingemar Mäkitalo även utmärkelsen Silverkvisten. – Den värdesätter jag högt, säger Mäkitalo som blev rejält överraskad. / Tidningen Härjedalen
  Läs mer
 • Välj en äkta gran i jul

  Etiketter: Julgranar, Skog
  Snart är det hög tid att införskaffa julgran. Att välja en äkta närodlad gran är ett mer miljövänligt val framför en gran i plast. Men innan du köper din gran, läs om hur du bäst håller den vid liv under både jul- och nyårshelgerna. / LRF
  Läs mer
 • Konjunkturbarometern för fjärde kvartalet

  Etiketter: Skog
  Torsdagen den 11 december kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal. Undersökningen omfattar uppgifter från 545 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 574 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent på export. / Teknikföretagen
  Läs mer
 • Skogsbruket – en betydande skogsbränsleproducent

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Den svenska produktionen av oförädlade skogsbränslen uppgick 2013 till totalt 53,5 TWh. Mer än hälften producerades direkt av det svenska skogsbruket medan resten utgjordes av biprodukter från massa- och sågverksindustrin. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. / Energimyndigheten
  Läs mer
 • Ny film om framtidens produkter av skog

  Etiketter: Skog
  Skogsindustrierna har tillsammans med forskningsinstitutet Innventia tagit fram en film om möjligheterna med fiberbaserade produkter från skogen och hur vi kan gå mot en bioekonomi. Världens utmaningar är många och här är förnybara, biobaserade produkter en av lösningarna. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Hur är läget Björn Ferry?

  Etiketter: Skog
  Skidskytten berättar om sitt liv efter elitidrotten. Ferry titulerar sig nuförtiden som skogsbrukare, affärsman, expertkommentator och författare. Den helt nyutkomna biografin "Ferry tales" är skriven i dagboksform. – Det blir spännande att se vad folk kommer att tycka, säger Björn Ferry. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer

Sidor