Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Sverige i styrkommittén för Forest Europe

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Trots att Sverige inte vill ha någon gemensam skogspolitik i Europa, tar nu Sverige plats i styrkommittén för Forest Europe. – Jag fick varma långa applåder och positiva kommentarer efteråt, berättar Sven-Erik Bucht om sitt tal om skogens stora roll i klimatomställningen inför ministrar på Forest Europe i Madrid förra veckan./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Hyggesfritt test för ekonomin

  Etiketter: Skog
  På en statlig fastighet utanför Karlstad har Skogsstyrelsen bedrivit hyggesfritt, både för att undersöka hur skogen och ekonomin mår av denna skötselform. Mellan 100 och 134 kronor per m3fub kostar avverkningen enligt försöken./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nytt prisgrepp på generationsskiften

  Etiketter: Skog
  Norrskog tar betalt i procent av taxeringsvärdet för fastighetsöverlåtelser vid generationsskiften. Övriga aktörer tar betalt per timme. – Vi upplever att många blir skrämda när timtaxan tickar på, säger Clas Tjäder, ekonomisk rådgivningschef på Norrskog./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Litet blir stort i framtidens skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Skogsmaskiner av mindre modell som är kostnadseffektiva och skonsammare mot naturen är framtidens melodi för skogsbruket. Det menar Jonas Arvidsson på Uråsa Maskinaffär i Ingelstad./ VK
  Läs mer
 • Skogsföretag får ha kameror

  Etiketter: Skog
  HAMBURGSUND: Efter en lång process, med Datainspektionen som motpart, har ett skogsföretag i Bottna fått rätt till kameraövervakning av sina arbetsplatser runt om i Västsverige./ Bohuslänningen
  Läs mer
 • Mellanskog fortsätter att göra skogsägandet enklare

  Etiketter: Skog
  Skogsägarföreningen Mellanskog redovisar nu sitt resultat för kvartal tre. Omsättningen ökar och tillväxten drivs bland annat av ett målmedvetet arbete med tjänsteutbudet, något ökad leveransvolym samt högre andel timmer. Mellanskog fortsätter nu utveckling av tjänstesegmentet, där ytterligare digitala tjänster gör vardagen enklare för skogsägaren. / Mellanskog
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk – utmaningar och möjligheter - exkursion på Segerstad 31 oktober

  Etiketter: Skog
  Hyggesfritt skogsbruk kan vara ett bra alternativ i vissa typer av skogsmark inte minst i skogar med höga rekreationsvärden. Den 31 oktober arrangerar Skogsstyrelsen en informationsträff i fält för värmländska skogsägare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogliga laserdata ger ett lyft för skogen - forummöte i Arlandastad 2 november

  Etiketter: Skog
  Med hjälp av kartor baserade på skogliga laserdata får skogsägarna helt nya möjligheter vid inventering, planering och värdering av skog. Den 2 november visar Skogsstyrelsen och Skogforsk vilka möjligheter som finns. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sveaskog klarar 93 procent av kultur- och fornlämningar i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  En omfattande inventering visar att Sveaskog tar stor hänsyn till kultur- och fornlämningar i sitt skogsbruk. 93 procent av alla kultur- och fornlämningar klaras utan stor miljöpåverkan efter avverkning och markberedning. / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen föreslår krav på egenkontroll i skogsvårdslagen

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen föreslår till regeringen att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför åtgärder i skogen exempelvis blir skyldig att kontrollera att skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor