Skog

skog

Sverige är ett skogsland på flera sätt

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog. Och denna skog angår många människor, både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl.

Idag är närmare 60 000 personer direkt sysselsatta i skogsnäringen, som också står för en stor del av Sveriges exportinkomster. Över 300 000 privatpersoner i landet äger själva skog och för många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag, för jakt eller för svamp- och bärplockning.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av det hållbara samhället
Skogen har varit väsentlig för människors försörjning i århundraden. Men på senare tid har skogen blivit allt mer uppmärksammad, i takt med att samhället måste tackla globala utmaningar som klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 
Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.
 

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.


Du kanske till exempel undrar vad som menas med produktiv skogsmark?

Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Kommunen satsar på ett naturvårdsprojekt

  Etiketter: Skog
  Markchef Ulf Lademyr får i uppdrag att leda en utredning som ska ta fram en policy för kommunens innehav av skogar och åkermark. / Avesta tidning
  Läs mer
 • Mycket spridda skogsskador i Götaland efter Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att stormen Egon fällde mellan 2,5 och 3 miljoner skogskubikmeter. Skadorna är mycket spridda över hela Götaland. Hårdast drabbad är skog i Västra Götalands och Jönköpings län. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Anmälda avverkningsarealer minskade i december

  Etiketter: Skog
  Minskningen har framför allt skett i de tidigare stormdrabbade länen, Jämtlands-, Västernorrlands- och Västerbottens län. Totalt minskade den anmälda avverkningsarealen med 19 procent i december 2014 jämfört med samma månad 2013. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Piteå bygger hållbart för framtiden

  Etiketter: Skog
  Förnybar energi och hållbart byggande är viktiga komponenter i Piteås framtidssatsningar. Länge var skogsindustrin motorn i stadens utveckling, och sågverk och massafabriker utgör fortfarande en viktig bas. Men tillväxten sker sedan länge framför allt inom forskning och utveckling, inte minst för att ta fram hållbara alternativ inom både energiområdet och byggsektorn. Cleantech-sektorn, utvecklar hållbara, moderna produkter ur skogsråvara, som t.ex den fossilfria och förnybara talldiesel som företaget Sunpine utvecklat och nu producerar tillsammans med Preem. Skogen är också utgångspunkten för den expansiva byggsektorn i Piteå. Faktum är att byggbranschen, vid sidan av den offentliga sektorn, sysselsätter flest. / Fastighetsnytt
  Läs mer
 • Ett tufft 2015 väntar skogen

  Etiketter: Skog
  2014 var ett ekonomiskt bra år för skogsägareföreningarna trots att trävarupriserna föll i slutet av året. Prisfallet fortsätter, men från höga nivåer, vilket väntas ge en bra inledning på det nya året. För helåret 2015 finns dock flera orosmoln, anser föreningarnas ordförande. / Skogsland
  Läs mer
 • Stormskadorna har ökat

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  På SkogsSverige hittar du en mängd faktaspäckade sidor om stormfällning under ämnet Skog, bl.a att stormskadorna har ökat över tid. Här kan du också se vad du kan för att förhindra stormfällning, hur du hanterar skogen efter stormen och vad du bör tänka på när det gäller säkerheten. / SkogsSverige
  Läs mer
 • 3 miljoner skogskubikmeter beräknas ha skadats i stormen Egon

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Södra uppskattar att cirka 1,5 miljoner skogskubikmeter har skadats på Södras medlemmars fastigheter under stormen Egon, vilket motsvarar cirka 3 miljoner skogskubikmeter i Götaland. Det är betydligt mindre än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppmätts. Södra bedömer att skadornas omfattning kan ha begränsats av gynnsam vindriktning, att tidigare stormar fällt känsliga skogsbestånd och att skogsskötseln bättre anpassats till stormrisken. / Södra
  Läs mer
 • Unik storsatsning ska få fler att välja jobb inom skog, jord och trädgård

  Etiketter: Skog
  En kommunikationssatsning ska få fler personer att välja att starta eget eller ta anställning inom det gröna näringslivet. Kampanjen genomförs gemensamt av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, och kommer att pågå under fyra år. / SLA
  Läs mer
 • Snart dansas julen ut då du kan återvinna din julgran

  Etiketter: Julgranar, Skog
  När julen dansats ut kan din julgran fortsätta att lysa upp och värma de som har fjärrvärme. En återvunnen julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Julgranar räknas som grovavfall och får inte lämnas vid FTI:s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), återvinningsstationer. De ska heller inte kastas i sopkärlet/sopnedkastet. Granar ska lämnas till en återvinningscentral eller dess mobila variant i din kommun. Där flisas julgranarna till så kallad grönflis och används som bränsle för att värma upp bostäder. Naturliga granar sopsorteras som ris och plastgranar som metall då den innehåller metalltrådar. Tänk på att även ta med dig trasig julgransbelysning och övrigt elavfall till återvinningscentralen. Många kommuner hämtar granar vid insamlingsplatser för att de ska gå till energiåtervinning. Sök på din kommuns webbplats eller på återvinningscentraler i din kommun. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Södra kartlägger stormen Egons framfart

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Egon som drog in över södra Sverige den 10-11 januari bedöms i dagsläget ha orsakat mindre skogsskador än befarat med tanke på de vindhastigheter som uppnåddes. Ett intensivt arbete för att kartlägga skadornas omfattning på Södras medlemsfastigheter pågår nu. / Södra
  Läs mer

Sidor