Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Avverkningar i Jämtland följs upp med helikopter

  Etiketter: Skog
  Veckans flygningar är en del av Skogsstyrelsens tillsynsarbete och syftar framförallt till att kontrollera om det kommer ny skog efter avverkning. Genom att använda helikopter effektiviseras arbetet eftersom större ytor kan kartläggas på kortare tid. Drygt 240 hyggen kommer att inventeras under veckan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forest Stewardship Councils nya globala strategi - 20 procent till 2020

  Etiketter: Skog
  I och med lanseringen av FSC:s globala strategi, tillkännager vi vår avsikt att mer än fördubbla andelen av den globala skogsbaserade handeln under de kommande fem åren, till 20 procent. / FSC
  Läs mer
 • Massprotest mot skog på åkermark

  Etiketter: Skog
  60 personer har skrivit på en protestlista mot planerad skogsplantering på åkermark i byn Björneke i Uppvidinge kommun. / SR P4 Kronoberg
  Läs mer
 • Skogsägare stäms för torrläggning av skogstjärn

  Etiketter: Skog
  I december 2013 grävde en skogsägare ett 20 meter långt dike som nästan torrlade en vattenspegel i en myr i Njurunda. Nu har en stämningsansökan lämnats in mot honom till tingsrätten. / ST
  Läs mer
 • Dalarnas äldsta fridlysning av naturminne fyller 100 år

  Etiketter: Skog
  Den 12 oktober 1915 beslutades att en stor tall som står i Grangärde socken, skulle fridlysas som naturminne. Tallen beräknades redan då vara 300 år gammal. Trädet är i dag dött, men fyller en viktig funktion som föda och boplats åt lavar, insekter och fåglar. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Räddade du regnskog för nästan 30 år sedan?

  Etiketter: Skog
  För nästan 30 år sedan startade en svensk skolklass en insamling som räddade regnskog i Guatemala från skövling. Nu ska skyddet av skogen firas och de numera vuxna eleverna efterlyses./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Svåra älgbetesskador i Götaland – mer tall behövs

  Etiketter: Skog
  Mer än hälften av ungtallarna i Götaland har betesskador från älg och andra hjortdjur. I mellersta och norra Sverige varierar skadorna betydligt mer. Det visar Skogsstyrelsens analys av 2015 års älgbetesinventeringar där mer än två tredjedelar av Sveriges yta har inventerats./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Prognos för bruttoavverkning 2015

  Etiketter: Skog
  Enligt prognos från Skogsstyrelsen beräknas bruttoavverkningen år 2015 att uppgå till 91,0 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark). Det är en liten minskning jämfört med 2014./ Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Såld – för jättebelopp: "Största affären vi gjort”

  Etiketter: Skog
  Den stora skogsfastigheten Nästorp Hällvik utanför Katrineholm utannonserades i våras för 150 miljoner kronor. Det är en av de största skogsaffärerna på mycket länge och nu är den såld./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Flera hundra jobb på spel efter Skogsåkarnas bakslag

  Etiketter: Skog
  Många jobb står på spel sedan Skogsåkarna förlorat uppdraget att köra virke åt Stora Enso Skog. Det handlar om ett tiotal jobb på kontoret i Sandviken och åtminstone 300-400 jobb i åkerier i Gästrikland, Dalarna och andra delar av Mellansverige. – Det är klart att det är allvarligt när vi förlorar så stor del av omsättningen, säger Jan Isaksson, tillförordnad vd i Skogsåkarna i Mellansverige./ Arbetarbladet.se
  Läs mer

Sidor