Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Branden höjer markpriserna

  Etiketter: Skog
  Priset på skogsmark i norra Västmanland har ökat kraftigt efter skogsbranden. ”Markägarna får ersättning för skadorna och nu vill de utöka”, säger Fredrik Wigh, skogs- och lantbruksspecialist på Danske Bank./ Fagersta-Posten
  Läs mer
 • Webbtjänsten ”Skog till Salu” blir ännu bättre

  Etiketter: Skog
  Webbtjänsten www.skogtillsalu.se​ samlar samtliga skogsfastigheter som är till salu i Sverige och ger möjlighet att följa hur prisutvecklingen har sett ut de tre senaste åren i närområdet av varje fastighet. Nu förbättras ”Skog till Salu” ytterligare genom en kartsökningsfunktion, skriver Norra Skogsägarna i ett pressmeddelande./ Norra Skogsägarna
  Läs mer
 • Drönare och Youtube ska marknadsföra skog

  Etiketter: Skog
  Genom drönare, Youtube och Google maps vill Skogsmästarna hitta ett nytt sätt att marknadsföra Norrbottens skogar. "Det kommer att säljas mer skog och då måste vi hitta köpare, det här är framtiden", säger Sverker Forsén, VD på Skogsmästarna i Norr. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Replik: Det går inte att skapa tallskog

  Etiketter: Skog
  I SLA den 3 oktober skriver Kurt Andersson, ordf. i Jägarförbundet Skaraborg, att det är markägarnas ansvar att skapa tallskog. Det har han helt rätt i. Problemet är bara att det inte går – dagens stora viltstammar betar ner och förstör plantorna som aldrig får en chans att bli skog! Årets älgbetesinventering visar tyvärr att skadorna på tall fortfarande är katastrofalt stora enligt Skogsstyrelsen. / SLA.se
  Läs mer
 • Proteinerna som öppnar upp för specialdesignade träd

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Skog
  Forskare har identifierat 605 proteiner som styr ett träds uppbyggnad av biomassa. Upptäckten öppnar nya möjligheter att specialdesigna träd, till exempel för tillverkning av biodrivmedel och ”gröna” kemikalier. / Forskning.se
  Läs mer
 • Bokskog slipper granar

  Etiketter: Skog
  Laholms kommun har fått sitt 33:e naturreservat. De gamla bokskogarna i Tygared utanför Knäred ska få utvecklas fritt utan konkurrens från gran. / HP.se
  Läs mer
 • Mystisk skadesvamp i brandområdet

  Etiketter: Skog
  Rotmurklan finns nu i området där skogsbranden i Västmanland härjade. För att ny växtlighet inte ska skadas bör man så istället för att sätta plantor, enligt Skogsstyrelsen. / Svt Västmanland
  Läs mer
 • Mat, skog och hållbarhet ämnet för ny kongress i Göteborg

  Etiketter: Skog
  Grön affärsutveckling har stor potential. Stad och land, lokalt och hållbart, mat och skog, forskare och lekmän, ekologi och ekonomi. Mötena är många när landets första Agroforestry-kongress arrangeras i Göteborg 13-15 november. / Vårt Göteborg
  Läs mer
 • Norra fortsätter att uppfinna framtiden

  Etiketter: Skog
  Efter årets första åtta månader redovisar Norra Skogsägarna ett rörelseresultat om 37 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 77 miljoner. Resultatförändringen är framför allt en effekt av lägre världsmarknadspriser på sågade trävaror. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Konferens 4 november i Stockholm: Virke och miljö i Sveriges skogar om 100 år – vilka vägval krävs?

  Etiketter: Skog
  Den 4 november diskuteras framtiden för Sveriges skogar. Vilka vägval krävs för att skogen ska nyttjas och skötas så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart även i framtiden? / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor